Letterbord

 

 

Die letterbord word gebruik om tydens elke erediens die woorde van die liedere te vertoon, asook sekere afkondigings en gedagtes uit die boodskappe.

 

Susan O'Neill is tans verantwoordelik vir die letterbord.

 

Ons benodig mense wat tegnies aangelę is en wat belangstel om tydens die erediens betrokke te wees by die letterbord. Opleiding word verskaf.

 

Kontak Susan by die kerkkantoor indien jy belangstel om betrokke te wees.