Omgee / Selgroepe

 

Oorhoofse ko÷rdineerder:  Ds Johan van As

 

Sel        083 707 2952

Tel [h]- 012 331 5728

 

Sien gemeente afkondigings vir adresse en tye.