Vrouediens

 

 

Elize Badenhorst

 

Die Vrouediens is 'n aktiewe groep dames in die gemeente wat ingedeel is in drie blokke nl Angeliere, Disas en OrgidieŽ. Enige vrouelidmaat kan enige tyd by een van die groepe inskakel. Die groepe vergader een maal per maand aan huis van een van die dames.


Die leuse van die Vrouediens is:

 

"NIE OM GEDIEN TE WORD NIE, MAAR OM TE DIEN"


Die hoofdoel van die Vrouediens is dus om alles van harte te doen tot eer en verheerliking van Christus en daarom is die vroue ook betrokke op alle diensterreine in die gemeente.


Fondse word gegenereer deur verkopings en vrywillige bydraes.


FinansiŽle bydraes word gemaak aan verskillende Sending- en Evangelisasie organisasies, sowel as Kinderhuise en ander Barmhartigheidsdienste binne en buite die gemeente.


Gebreide komberse en kersgeskenkies word ook aan Ouetehuise, waar mense meestal van pensioene afhanklik is, verskaf. Die Vrouediens verskaf ook tee tydens begrafnisse en staan hulle plek vol by basaars en gemeentefunksies.


`n Projek wat die vroue baie na aan die hart lÍ is om aan elke kindjie, met sy of haar doop, `n Bybel te oorhandig. Die Bybels word uit die Vrouediens se fondse aangekoop.


Uit die aard van die vroulike natuur word daar natuurlik gereeld na byeenkomste gesellig saam gekuier en geŽet. Die Vrouediens reŽl ook spesiale damesoggende waar sprekers en kunstenaars optree.


Die Vrouediens wil dus graag ALLE vrouelidmate nooi om in te skakel en deel te word van `n groep waar alles vir CHRISTUS EN SY KERK GEDOEN WORD.