Gemeentelike Diensaksies

 

 

Wonderboom Suid het  'n groot aantal aksies en aktiwiteite waar u kan inskakel en u christenskap kan uitleef.

 

Hieronder vind u 'n lys (alfabeties gesorteer) van die verskillende aksies vir oud en jonk in die gemeente en gemeenskap:

 

 

Klik op 'n prentjie om meer omtrent 'n bepaalde bediening uit te vind:

 

 

Biblioteek

 

 

Renet de Ridder

Tel: 335 0378

 

 

Bid op die Berg

 

 

Blackie Swart

Tel: 331 4264

 

 

Bybelstudie

 

 

Ds At van Niekerk

Tel. 331 3145

Sel. 072 456 4284

 

 

Jeug / KJA

 

 

Willie Rothman

Sel: 082 4902 362

 

 

 

 

Kiosk Bybelverspreiding

 

 

Martin Alberts

Tel: 082 403 1781

 

 

Kompas Gemeentekoerant

 

 

Hennie Maree

Tel: 335 6042

 

 

Koor

 

 

Rosa van As

Tel: 331 5728

 

 

Koskombuis

 

 

Anna Vermaak

012 3350751

 

 

Letterbord

 

 

Susan O'Neil

Tel. 331 0494 (K)

 

 

Maranata Seniorgroep

 

 

Jan Celliers

Tel 012 - 331 2376

 

 

Musiekgroepe

 

 

Rosa van As

Tel: 331 5728

 

 

Omgee/Selgroepe

 

 

Fanie Kruger

0825701212

 

 

 

Uitreik 2 keer per jaar

 

 

 

 

Voorbiddingsgeleentheid 

 

 

 

Frikkie de Bruin

Tel: 331 3258

 

 

Voorsang

 

 

Rosa van As

Tel: 331 5728

 

 

Vrouediens

 

 

Elize Badenhorst

Tel: 331 2972

 

 

 

 Indien u belangstel om by enige van bogenoemde aksies in te skakel of bloot meer wil weet is u welkom om een van die komiteelede te skakel:

 

Suzette Theron

 

( 331 0494

Hannie Strobos

 

( 331 4610

082 403 7939

 

Mienie Kemp

( 335 6639

083 560 6974

 

Magda du Preez

( 331 8252

072 836 6101

 

Johnny Pretorius

 

072 524 2410