Argief

 

 

Dokumente van belang

 

 

Sept 2007:

Verklaring van die Moderamen oor die Kerkherenigingsproses

Sept 2007:

 Evangeliese Inisiatief en die NG Kerk

Junie 2007:

 Algemene Sinode Hier is 'n oorsig van die gesprekke wat in die Sinode gevoer is.

 

 

 

Goeie Nuus ...