UITREIK-AKSIES:

 

Diens van Barmhartigheid

 

 

Die liefde van Jesus dring ons,

ons kan nie anders as om sy liefde

met ander te deel nie!

 

 

Omdat ons so baie ontvang, en dit onverdiend, wil ons graag geleenthede skep waar ons en almal wat dieselfde behoefte as ons het, op een of ander wyse kan teruggee aan die wat ernstige nood ervaar.

 

Wie aardse besittings het en sy broer sien gebrek ly maar geen gevoel vir hom het nie- hoe kan die liefde van God in hom wees? 1 Joh. 3:17

 

Die Diensgroep betuig graag ons opregte waardering vir die Gemeente se

deurlopende ondersteuning. 

 

Ons nooi jou uit om in te skakel en saam 'n verskil te maak in die lewe van ander mense!

 

Ons gee u so n kykie na ons werksaamhede:

 

 

ALIMENTASIE

 

Tans ondersteun die Diensgroep 4 gesinne.  Die groen sakke wat u so getrou vol kruideniersware maak, help om die diens te volhou. Die sente  se opbrengs word aangewend vir vars produkte soos vleis, margarine, groente en vrugte.

 

 

Neem gerus n groen sak in die voorportaal. Die alimentsie gevalle word bedien in samewerking met  die maatskaplike werker van CMR-  Natalie de Winnaar. Sy besoek nuwe gevalle en doen ook jaarliks besoek aan bestaande gevalle.

 

 

BERG-EN-DAL SWANGERSKAP KRISISSENTRUM

 

Die Diensgroep is nog finansiel betrokke by bostaande sentrum waar 35 swanger ongetroude moeders versorg word.  n Bedrag van R6500 is aan      hulle oorbetaal.  Heelwat babaklere en babakos is ontvang en by hulle afgelewer.

 

 

 HOSPIVISIE

 

Die Diensgroep is nog steeds finansiel betrokke by Hospivisie.

 

Die organisasie steun swaar op die hulp van vrywilligers : Dit bly n  onmeet-   bare voorreg om vir n sieke in te tree, vir wie jy omgee.  Daar ontkiem iets van Gods liefde wat julle saambind en lei tot hoop, vrede en geloofsvertroue.

 

Die siekes openbaar n gesindheid van opregte dankbaarheid en waardering, wat soos onverdiende genade, baie treffend oorkom.  Elke sieke is gewoonlik gestroop van eie belang en is totaal afhanklik van God vir uitkoms.

 

Indien u belangstel om betrokke te raak, skakel Elsa by  012 3541786.

 

 

CMR DERDEPOORT

 

Die Diensgroep is ook hier finansiel betrokke.  R19000  is oorbetaal aan die voedingskema waar 85 gesinne (325 individue, waarvan 110 kinders is) met n   baie lae inkomste maandelikse kospakkies ontvang.

 

R6500 is betaal aan Red-n-Kind projek.  Die fondse word aangewend om kinders wat uit hul ouerhuise verwyder is se koshuis/skoolfooie te betaal.

 

Tydens die organisasie se jaarlikse Kersfunksie op 5 Desember verlede jaar      het die Diensgroep 110 pakkies vol lekkers voorsien vir die kinders. Aan die begin van elke nuwe skooljaar word R5000 se skryfbehoeftes aangekoop wat deur die CMR aan leerders in skole in die omgewing beskikbaar gestel word.  Tydskrifte word ook gereeld afgelewer om leerders te help met take.   Daar is tans 14 kinders in die naskoolstentrum  wat daagliks n ete ontvang en gehelp word met huiswerk en skooltake. Die Diensgroep lewer gereeld klerasie wat deur lidmate geskenk is by die sentrum af.  

 

 

HARMONIE OORD

 

Harmonie-Oord staan onder die beskerming van die SKDBM Bejaardesorg Trust en is gele in Joubertstraat 122. Tel 012-440 3137

 

n Bedrag van R6500 is aan die instansie oorbetaal.

n Groot hoeveelheid matte wat as skenking ontvang is,  is by hulle afgelewer.

 

n Groot behoefte op hierdie stadium is die hysbakke wat vervang moet word.

 

 

CMR VOSSTRAAT

 

 

Die sentrum is gele in Joubertstraat 116.

 

Hier word 70 haweloses gevoed en geklee.   Professionele Groepsessies word gedoen waartydens daar gepoog word om plasings te doen, familie bande te herstel en kriminele aktiwiteite te verminder.

 

In die chreche word 75 baie arm kindertjies tussen 2-6 gevoed en versorg.

 

Geen subsidie word ontvang vir kos of klere nie.  Drie onderwyseresse gee Skoolopleiding. Die kinders ontvang 2 vol maaltye per dag, nasorg, klere en mediese sorg.

 

Die Diensgroep voorsien maandeliks klerasie uit skenkings wat ontvang word.

 

n Groep jong getroude lidmate het onlangs besluit om betrokke te raak by die kleuterskool.  Hulle voorsien maandeliks vars vrugte en vleis asook noodsaaklike speelaktiwiteite, bv netbalringe en balle, sandput met nuwe sand.

 

 

BROOD VIR NOOD

 

Brood vir Nood is n projek uit die Moot vir die Moot. Hierdie is n gemeenskaps projek wat so wyd moontlik met verteenwoordigers uit die Mootgemeenskap saamwerk om n verskil in die Moot te maak.

 

Brood vir Nood hou jaarliks een fondsinsamelingsfunksie  waartydens die DVB twee gasvroue voorsien en n donasie van R2000 maak. Die Diensgrooep  lewer gereeld klerasie en nie-bederfbare voedsel aan die Organisasie wat vanaf die N G Gemeente Rietfontein Suid bedryf word.

 

 

MONDI PAPIERBANK

 

Die projek het gedurende die vorige finansiele n bedrag van R1756.82 opgelewer.

 

 

SENTEPROJEK

 

Baie dankie vir u volgehoue ondersteuning deur die jaar.

n Bedrag van R5779 is verlede jaar ingesamel.

 

 

PAUL JUNGNICKEL HUIS

 

Kungwini Welsyn Organisasie is gele te Lynnwoodweg, Zwavelpoort  Pta-Oos.

 

 

Gedurende Okt 2009 het DVB n besoek by PJ huis afgel en n worsbraai vir die inwoners gehou.

 

 

PJ huis is n tuiste vir 138 volwassenes met verskeie gebreke wat ontstaan het agv

1} geboorte-komplikasies;

2} beserings, oa motorbotsings;

3} dwelm-oordosisse;

4} alkoholmisbruik;

5} selfmoordpogings wat misluk;

6} slagoffers van geweld. 

 

 

Die meeste van die inwoners is aan rolstoele gekluister en die meerderheid is liggaamlik en verstandelik gestrem.

 

Finansies is egter n groot probleem.  Slegs 35% inkomste word van die staat verkry.  Om drie etes per dag per persoon te verskaf teen R7.00 p/p toelaag van die staat is n geweldige uitdaging.  Slegs 20% van die inwoners het familie wat moontlike finansile bydraes kan verskaf.  Sommiges is net daar afgelaai en vergeet.

 

Die behoefte is groot, maar die DVB het besluit met die winter om die draai, die gemeente se hulp in te roep om mussies, serpe en bedsokkies te brei omdat die inwoners maklik koud kry agv min beweging.  Die diensgroep het ook n beroep op die gemeente gedoen vir ou handdoeke. Wat n reaksie!!!!!

 

Baie dankie ons is reeds besig om borslappe te maak dat die naalde klap. Die diensgroep beplan om die goedere middel Mei te gaan aflewer.

 

 

BANDHULP VIR BLINDES

 

Aan die einde van die finasile jaar het die diensgroep n skenking van R2500 aan die instansie gemaak.

 

Ons sal u bydrae graag gebruik om ons Christelike leeskategorie uite te brei aangesien dit een van die gewildste in ons biblioteek is.  Ons lede het n groot  behoefte aan inspirerende, Christelike leesstof en u ondersteuning stel ons in staat om aan hulle leesgenot en bemoediging in die vorm van luisterboeke te verskaf.

 

Aangesien ons geen subsidie van enige aard ontvang nie, is ons aangewys op die groot hartige ondersteunig van instansies en individue wat ons saak goedgesind is en wat ons in staat stel om ons GRATIS  diens voort te sit.

 

 

ALMA SKOOL

 

Aan die einde van die finansile jaar het die diensgroep n skenking van R2,553.86 aan die instansie gemaak.

 

Die woordjie Dankie klink so gering wanneer ons reflekteer op die welkome bedrag wat u aan die skool se voedingskema  geskenk het.  Dit is vir ons wonderlik dat NG Gemeente Wonderboom-Suid se DVB op hierdie manier uitreik na Alma Skool.

 

Danksy u skenking aan ons gestremde leerlinge gaan daar werklik n verskil in die lewens van ons behoeftige leerlinge gemaak word.  Ons het tans 40 kinders wat 2 keer per dag voedsel by die skool ontvang.  Vir baie van hulle is dit die enigste kossies wat hulle vir die dag kry.  Sover as dit binne ons vermo is, probeer ons ook kospakkies huis toe stuur vir elke twee weke op n Vrydag.

 

Poedingskenkings :  Tydens die skool se kermis het Marinda die diensgroep  genader om die poedings vir hulle te maak.  Ongelukkig was die meeste lede van die diensgroep betrokke by die Maranatas se basaar.  Drie lede en twee vrywilligers het n groot klomp poeding geprakseer wat n gesig!

 

Ek weet nie hoe ek julle moet bedank vir die wonderlike poedings wat ons vir ons kermis van julle so mildelik ontvang het nie.  Die gesindheid van die vrugte van  die gees wat julle teenoor die skool en sy leerders openbaar het was sigbaar in julle optrede, gesindheid, liefde en omgee.

 

 

TRANSORANJE KOOR

 

 

Come Holy Spirit, come touch my soul, You touch my Spirit, You make me whole - Op 25 Oktober 2009 klinkdie woorde van die skoolkoor van die Transoranje Skool deur die gemeente. 

 

 

Die agt lede van die koor het almal se harte aangeraak en min dro o gelaat.

 

 

Ek weet, my God, dat U die hart ondersoek en dat u opregtheid wil h.

Ek het in opregtheid  van hart al hierdie gawes gebring,

en nou het ek met vreugde gesien hoe u volk  wat hier teenwoordig is, sy gawes aan U bring.

Here, God van ons voorvaders  Abraham, Isak en Israel behou vir altyd hierdie gesindheid in die gemoed van u volk 

1 Kron.29:17

 

 

Kontak gerus een van onderstaande persone met navrae of om in te skakel:

 

 

 

BETROKKENHEID

 

 

NAAM

 

 

TELEFOON / SEL

 

Navrae:

 Marie Bosch  

012 335 6880