Gemeentebediening

 

 

 

Navrae: Ds. Johan van As

083 707 2952

012 331 5728

 

Take van die Diensgroep:

 

Om in lyn met die gemeente se verbintenis die strategiese bedieningsplan van die gemeente verder uit te werk, te implementer, te bestuur en te evalueer.

 

Om  toesig te hou oor die funksionering van diensgroepe en aksies in hulle doelwitte, aksies en leierskap.

 

Om voldoende voorsiening te maak vir die toerusting en opleiding van lidmate, ampte en diensgroepe se besture.

 

Om elke jaar betyds (September) die gemeentelike jaarprogram op te stel en te sorg vir die druk en verspreiding daarvan.

 

Die gereelde opgradradering en beskikbaarstelling van die Kerkraadshandleiding in A5 formaat verband aan Kerkraadslede en belangstellendes.

 

Die koördinering van die jaarlikse opdatering en verwerking van gemeentelike demografie deur middel van ’n deeglike sensusopname.

 

Die toesighouding oor die opleiding en die toerusting van ouderlinge vir hulle take.