Kategese en Lidmaatskap

 

 

 

Die diensgroep bestaan uit:

 • Leeraar

 • Leierkategete - Junior en Senior kategete

 • Belangstellendes uit die kategete personeel

 • Enige getal gekoŲpteerde belangstellendes uit die gemeente

Take:

 • Organisasie en beheer van die kategese skole

 • Werwing, aanstelling en toerusting van kategete

 • Ondersoek na die geloofsrypheid van kandidate en toelating tot belydenisaflegging

 • Deeglike verwelkoming, oriŽntering en inskakeling van lidmate uit ander gemeentes en kerke in samewerking met wyksleeraars

 • Publikasie en opdatering van stukke vir nuwe intrekkers

 • Nasien van lidmaat- en dooplidmaatregisters vir Ring en Argief

 • Skakeling met jeugwerkers oor jeugwerksaamhede tussen die Diensgroep vir Kategese en Lidmaatskap en die Diensgroep vir Belangegroepe en jeugaangeleenthede te koordineer.

Indien jy belangstel om betrokke te raak by die werksaamhede van die diensgroep, kontak asb. die voorsitter of die kerkkantoor.

 

 

Navrae:

Arie de Ridder

 

 

Tel 338 0378

 

Kinderkerk en

Jnr Kategese

(Voorskools tot gr 6)

Sakkie vd Merwe

 

Tel 331 4316

Sel 083 308 2448

Senior kategese

(gr 7-11)

Ds Gert Badenhorst 

 

Tel 331 2972

Sel 082 395 2418