Sending

 

 

Jesus se laaste opdrag aan sy dissipels voor sy hemelvaart was om die boodskap van verlossing die ganse wÍreld in te dra. Die kerk is nou bykans 2,000 jaar al besig met die uitvoering van hierdie opdrag, en steeds is die taak nie afgehandel nie. 'n Groot deel van die wÍreld se inwoners het nog steeds nie gehoor nie.

 

Jesus het ook gesÍ: "Die oes is groot, maar die arbeiders min. 38Bid dan die Here aan wie die oes behoort, om arbeiders uit te stuur vir sy oes."

Matt 9:37 - 38

 

By Wonderboom Suid maak ons erns met hierdie opdragte van Jesus. Ons bid nie net nie, maar help ook sendelinge wat in die sendingveld staan op praktiese manier d.m.v. die SOD - Sendelinge Ondersteunings Diens.

 

 

SOD - Sendelinge Ondersteunings Diens :

 

Besoek gerus die SOD webwerf - www.sod.org.za om meer te wete te kom van die sendelinge wat deur ons ondersteun word. VanweŽ die feit dat 'n webwerf internasionaal sigbaar is, en dat sommige sendelinge in lande werk waar hulle lewe in gevaar kan kom as dit bekend raak dat hulle daar is vir Christelike werk, kan ons nie al die sendelinge se inligting op die webwerf plaas nie.

 

Bid asb. vir hulle. Hulle werk onder moeilike omstandighede en met groot opoffering. Bid dat die Here hulle sal seŽn en ook dat Hy die saad wat gesaai word, sal seŽn sodat daar 'n groot oes kan wees.

 

 

Woordbord :

 

Paulus het vir Timoteus gesÍ:

 

Verkondig die woord, hou daarmee vol, tydig en ontydig ...

2 Tim 4: 2

 

Op elke moontlike manier probeer ons die boodskap oordra. Die Woordbord op die hoek van 12e Laan en De Beer straat word gereeld opgedateer met nuwe teksverse en baie positiewe terugvoer word ontvang van mense wat verbyry en dit lees.

 

Bybelwa:

 

 

 

Foto: Frikkie en Atna by die Bybelwa

 

Ons wil die Bybel - Brood van die Lewe - so beskikbaar as moontlik maak.

 

Vir hierdie doel is 'n sleepwa spesiaal ingerig en toegerus met 'n groot aantal Bybels in verskillende tale. Spanne mense sal oor naweke met die sleepwa op plekke gaan  staan waar daar groot getalle mense verby beweeg en dan Bybels teen kosprys verkoop. Dit is 'n liefdesdiens - daar word nie wins gemaak nie.

 

 

Gereeld kom daar pragtige en inspirerende getuienisse na vore en ons deel dit graag met u.

 

1. 23 Aug 2014 -  'n Dag met 'n Uitreik met die Bybelwaentjie in Sunnyside

2. 27 April 2015 - 'n Kiosk Getuienis

3. 23 Mei 2015 -  'n Kiosk Getuienis

4. 09 Des 2015 Bybelwaentjie projek in die weegskaal