Gemeentelike Diensgroepe

 

 

Daar is 'n hele klomp aksies wat sorg dat alles in die gemeente klopdisselboom loop ...

 

 

Klik op 'n prentjie om meer omtrent 'n bepaalde bediening uit te vind:

 

 

Eiendomme

 

 

Hennie Nel

Tel: 331 0494

 

Finansies & Admin

 

 

Thys Theron

Tel: 331 4618

 

 

Barmhartigheid

 

 

Jakes Rossouw

Tel: 331 0684

 

 

Sending

 

 

Pieter Strobos

Tel: 331 4610

 

 

Erediens

 

 

Charles Ceronio

Tel: 335 0707

 

 

Kategese en Lidmaatskap

 

 

Arie de Ridder

Tel: 335 0378

 

 

Belangegroepe

 

 

 

 

Basaar

 

 

 

Dirk Mulder

Tel: 330 1492

 

 

Gemeentebou en Interne Skakeling

 

 

 

Hennie Nel

Tel: 548 2418

082 876 5649