Gebedsversoeke:

 

 

Ons aanbid 'n Lewende God wat luister as ons bid en graag antwoorde gee.

 

Hy vra dat ons Hom sal vertrou en in beheer van ons lewe en situasie sal stel.

Wanneer Hy in beheer is, kan Hy sy werk doen.

 

Jakobus skryf vir ons in Jakobus 5: 13 en verder oor die gelowige gebed as volg:

 

13As daar iemand onder julle is wat swaar kry, moet hy bid. As daar iemand is wat opgeruimd is, moet hy lofliedere sing. 14As daar iemand van julle is wat siek is, moet hy die ouderlinge van die gemeente laat kom, en hulle moet vir hom bid en hom met olie salf onder aanroeping van die Naam van die Here. 15En as hulle gelowig bid, sal dit vir die sieke genesing bring: die Here sal hom gesond maak. As hy gesondig het, sal dit hom vergewe word. 16Bely julle sondes eerlik teenoor mekaar en bid vir mekaar, sodat julle gesond kan word.

 

Die gebed van ín gelowige het ín kragtige uitwerking. 17Elia was ín mens net soos ons. Hy het ernstig gebid dat dit nie moet reŽn nie, en in die land het dit drie jaar en ses maande lank nie gereŽn nie. 18Toe het hy weer gebid, en die hemel het reŽn gegee en die aarde het sy oes gelewer.

 

Jakobus wil vir ons sÍ dat ons nie die waarde en impak van ons gebede moet onderskat nie. As Elia se gebede so 'n groot impak gehad het, en hy was 'n mens net soos ons, kan jou gebede ook soortgelyke impak hÍ.

 

Ons moet egter onthou: Dit is en bly die Here wat antwoorde gee en genesing bring in antwoord op ons gebede. Daarom gee ons aan die Here alle eer!

 

Ons moet egter ook aanvaar dat die Here nie altyd die antwoord gaan gee wat ons graag wil hÍ nie, en daarby moet ons berus.

 

Waarvoor kan ons bid?

 

Ons kan bid vir enigiets wat vir ons belangrik is en tot eer van God kan strek.

 

- Bid vir mense wat siek is

- Bid vir mense wat swaarkry

- Bid dat God situasies en omstandighede kan verander

- Bid vir mense wat vir die Here werk

- Bid vir die verkondiging van sy Woord

- Bid dat sy koninkryk mag kom

- Bid dat God se wil sal geskied

- ....

 

Ons nooi u om u gebedsversoeke in te stuur vir voorbidding:

 

Epos na webmaster@ngkwbs.org.za

 

of u kan dit direk op ons BLOG intik!

 

U word versoek om gereeld saam te bid vir die persone op die gebedslys.

 

Ons verwag voorts dat persone wat gebedsversoeke instuur ons op hoogte sal hou indien daar enige verandering of gebedsverhorings plaasvind sodat ons die webwerf dienooreenkomstig kan aanpas.

 

Dit het byvoorbeeld nie sin om verder te bly bid vir iemand se genesing wat al 6 maande terug oorlede is nie! - Het jy vergeet om ons te laat weet?

 

Belangrik:

  • 'n Gebedsversoek sal na 1 maand van die lys afgehaal word om bogenoemde tipe probleem te voorkom!

  • Jy het dus die verantwoordelikheid om die versoek skriftelik te herhaal voordat die maand tydperk verby is!

 

Johan van As

webmaster@ngkwbs.org.za

 

 

Indien jy interessante nuus het wat jy graag met ander sal wil deel,

stuur dit asb. vir Johan van As by webmaster@ngkwbs.org.za

of handig dit in by Suzette by die Kerkkantoor.