Missie:

 

 

Ons kyk na 'n Vars Bediening

 

 

Ons het besef dat ons nie so effektief kerk is as wat die Here wil hê nie, en het daarom deeglik selfondersoek gedoen om leemtes op te spoor en foute uit te skakel.

 

Ons het besluit om in die volgende tydperk meer op die volgende terreine te fokus ten einde ons gemeentelike doelwitte te realiseer:

 

 

Klik op 'n prentjie om meer omtrent 'n bepaalde bediening uit te vind:

 

 

Gasvryheidsbediening

 

 

 

Hermina Fourie

Tel: 335 7282

 

 

Kommunikasie

 

 

 

Neels van Heerden

Tel: 331 3541

 

 

Behoeftes in omgewing

 

 

 

Suzette Theron

Tel: 331 0494

 

Leierskap en Gawes

 

 

 

Ds Gert Badenhorst

Tel: 331 2972

 

 

Benutting van infrastruktuur

 

 

 

Herman Hoepner

Tel: 331 8079

 

 

Verbondsverpligtinge

 

 

 

Elsie Ceronio

Tel: 335 0707

 

 

Uitreik – Jongmense

 

 

 

Willie Rothman

082 4902 362

 

 

 

Jy is meer as welkom om by een van hierdie werksterreine in te skakel indien jy voel dat jy 'n bydrae kan lewer. Kontak asb. die betrokke leier om met hom / haar te gesels.