Kom ons gesels oor :

 

die Opstanding van Jesus

 

 

Die le graf

 

 

Mense is in 2 groepe verdeel oor die opstanding van Jesus:

a.  Daar is mense wat dit glo omdat die Bybel so s en dit in geloof as die waarheid aanvaar.

b.  Daar is ook mense wat dit nie glo nie en die opstanding van Jesus afmaak as n opgemaakte storie. Volgens hulle is daar baie min getuienis dat dit wel gebeur het. Volgens hulle sou Jesus se volgelinge n storie versprei het in n poging om hulleself beter te laat lyk.

 

Wat glo jy?

As gelowiges is dit nie verkeerd om dinge te bevraagteken en feite te ondersoek nie.

Ons moet feite ondersoek om alle twyfel uit die weg te ruim.

As ons antwoorde soek en in gebed by God oplossings soek vir ons vrae en probleme, sal ons die waarheid ontdek.

Jak 1 : 5As een van julle wysheid kortkom, moet hy dit van God bid, en Hy sal dit aan hom gee, want God gee aan almal sonder voorbehoud en sonder verwyt. 6Maar n mens moet gelowig bid en nie twyfel nie, want iemand wat twyfel, is soos n brander in die see wat deur die wind aangejaag en heen en weer gedryf word.

Sien ook Jeremia 33 : 3 Roep My aan, Ek sal jou antwoord en jou vertel van groot en onverstaanbare dinge waarvan jy nie weet nie.

 

Jesus het uit die dood opgestaan daar is by my hoegenaamd geen twyfel daaroor nie.

Ek kan dit s, nie omdat ek al die feite het nie, maar omdat Jesus al n lang pad saam met my deur my lewe stap. Ek het Jesus leer ken as n liefdevolle God wat intens vir my omgee en die heeltyd by my betrokke is. Hy sorg en voorsien vir my en my geliefdes voortdurend. Ek weet Hy is nie dood nie, ek het vandag nog met Hom gepraat.

Jesus gee op dieselfde manier ook vir jou om, en wil ook vir jou sorg en voorsien as jy Hom gaan toelaat om dit te doen.

 

Ek deel graag sewe logiese redes vir die opstanding van Jesus met jou:

 

As jy enigsins twyfel in die bestaan van Jesus, wil ek jou daarop wys dat daar heelwat betroubare buite-Bybelse gegewens is wat inligting oor Jesus en sy lewe bevat.

Daar was wel n historiese persoon met die naam Jesus. Sy Hebreeuse naam was waarskynlik Joshua (Dit beteken in Hebreeus: Hy sal red). Hy was van die dorpie Nasaret afkomstig. Hy het aanspraak gemaak daarop dat Hy God is, en Hy het n groot aanhang gehad. Die dinge wat Jesus ges en gedoen het, en die aansprake wat Hy gemaak het, het destyds groot verdeeldheid en kontroversie tot gevolg gehad. Vandag, 2,000 jaar later bring dit steeds groot verdeeldheid en kontroversie.

Dit is juis hieroor dat die Joodse godsdienstige leiers saamgesweer het om Jesus dood te maak. Pontius Pilatus, die Romeinse goewerneur van Judea, het onder die druk van die Joodse leiers en hulle volgelinge toegegee en Jesus veroordeel om aan n kruis te sterf.

Jy kan hier meer daaroor lees:

 https://www.biblicalarchaeology.org/daily/people-cultures-in-the-bible/jesus-historical-jesus/did-jesus-exist/

Histories gesien is daar dus meer as voldoende getuienis oor Jesus van Nasaret.

 

  • Wys enige van hierdie feite daarop dat Jesus God in menslike vlees was?

  • Dat Hy werklik as offer gesterf het vir die sonde van die wreld?

  • En nog belangriker, dat Jesus sonde en die dood oorwin het en uit die dood opgewek is?

 

Dit is vrae soos hierdie wat ons hier gaan bespreek.

Om werklikwaar te verstaan wat op daardie Sondagoggend ongeveer 2,000 jaar gelede gebeur het, moet ons verstaan wat in daardie tyd gebeur het.

As jy dalk ook van mening is dat Jesus se dissipels nie die waarheid gepraat het en dat hulle die storie dat Hy opgestaan het opgemaak het om hulle eie sieninge te bevestig of om hulleself beter te laat lyk, nooi ek jou uit om saam met my die feite hieronder met n oop gemoed te ondersoek.

 

1.    Die verandering by die dissipels.

Ek kan my vereenselwig met die verhaal van die opstanding en die dissipels se twyfel en verwardheid. Hulle was ook maar net mense en het hulle foute en tekortkominge gehad net soos ons.

Op die stadium toe Jesus hulle die nodigste gehad het, het hulle almal Hom in die steek gelaat en weggehardloop. Ek praat nou van die oomblik toe Jesus in hegtenis geneem is. Matteus skryf in hf 26 : 56 Toe het al sy dissipels Hom in die steek gelaat en weggehardloop.

Hulle het elkeen vir hulle eie veiligheid so vinnig as wat hulle bene hulle kon dra gehardloop, om so vinnig as moontlik so ver as moontlik weg te kom.

Dit is skokkend: Die oomblik toe dinge te veel raak vir hulle, spat hulle uitmekaar.

Weg is al hulle lojaliteit en mooi beloftes teenoor Jesus waarvan ons in Matt 26 : 33 en 35 lees: Al sal hulle U ook almal in die steek laat, k sal U nooit in die steek laat nie.

35Petrus s vir Hom: Al moet ek saam met U sterwe, ek sal U beslis nie verlon nie!

Al die ander dissipels het ook so ges.

Uit vrees vir hulle eie veiligheid het hulle gaan wegkruip want hulle was bang om dalk ook vervolg te word en ter dood veroordeel te word.

Miskien het hulle op daardie oomblik baie sterk getwyfel aan Jesus en al die dinge wat Hy die laaste paar jaar met hulle gedeel het. Was dit die waarheid? Kon hulle dit glo? Daar is niks soos n krisis om jou plat op die grond te kry nie.

Hulle was Jesus se naaste vriende. Hulle het dag vir dag saam met Hom beweeg. Hulle het talle wonderwerke gesien. En nou is Jesus dood.

Nou wat nou? Wat moet hulle nou doen?

Voor Jesus se dood het Hy verskeie kere vir hulle vertel dat Hy uit die dood gaan opstaan - John 16 : 22Net so is julle ook nou bedroef, maar as Ek julle weer sien, sal julle harte vol blydskap wees, en niemand kan julle blydskap van julle af wegneem nie.

Aan hulle reaksie lyk dit dat hulle of Jesus nie heeltemal verstaan het nie, of dat hulle of Jesus nie heeltemal geglo het nie.

Na die opstanding van Jesus het hulle houding totaal verander. In plaas van om verder weg te kruip en oor hulle eie veiligheid besorgd te wees, het hulle die strate ingevaar en wyd en syd verkondig dat Jesus lewe. Die moontlikheid van vervolginge en dood het hulle nie meer afgeskrik nie.

Wat is dit wat hierdie geweldige verandering in die lewe van die dissipels tot gevolg gehad het?

Ek glo en aanvaar dit is omdat hulle die opgestane Jesus persoonlik gesien het. Dit het hulle die moed en geloof gegee om die goeie nuus oor sy opstanding tot aan die einde van hulle lewe uit te dra.

Die moontlikheid van vervolginge en dood het hulle nie meer saakgemaak nie.

Volgens oorlewering het al die dissipels (behalwe vir Johannes) n marteldood gesterf. Hulle was tot die einde getrou omdat hulle die opgestane Jesus gesien het.

 

2.    Petrus maak n ommekeer

Petrus het n besonder nou verhouding met Jesus gehad en word saam met Johannes en Jakobus uitgelig as een van die top 3 dissipels. Petrus het opgetree as die leier van die dissipels.

Alhoewel Petrus die Donderdagaand toe Jesus die Nagmaal ingestel het hoog en laag gesweer het dat hy Jesus nooit in die steek sal laat nie, was hy daardie selfde aand nog een van die wat weggehardloop het toe Jesus gevange geneem is. Petrus het daarna Jesus en sy gevangenisnemers op n afstand gevolg. Daardie selfde aand het hy Jesus drie keer verlon deur te s dat hy Jesus nie ken nie. (Matt 26 : 69 75)

Dit nogal van die leier van die dissipels! Hy was naby aan Jesus en het baie wonderwerke eerstehands gesien.

Ek het hierbo reeds genoem dat hulle ook maar net mense was soos ons met hulle foute en tekortkominge. Petrus was bang. Ek kan my met Petrus vereenselwig. Op daardie stadium het sy moed hom ontbreek.

Dit vertel my iets baie belangrik: Petrus was nie iemand wat sy lewe onnodig sou waag tensy hy absoluut oortuig was van sy saak nie.

Lukas vertel vir ons in Handelinge dat Petrus n totale ommekeer gemaak het.

Nadat hy gesien het Jesus het opgestaan en Hy lewe, het sy vrees vir die dood verdwyn. Hy het vir die wreld gaan vertel dat Jesus opgestaan het. Hy het voor groot skares getuig. Hy was vreesloos vir moontlike vervolgings (Hand 2 : 14). Petrus is met n sweep / gesel geslaan (Hand 5 : 40), hy is in die tronk gegooi (Hand 5 : 40). Volgens tradisie is hy ook gekruisig. Hy het egter sy vervolgers gevra om hom onderstebo te kruisig omdat hy nie waardig is om op dieselfde wyse as Jesus te sterf nie.

Wat is dit wat hom al hierdie moed gegee het? Sekerlik net die feit dat hy n ontmoeting met die opgestane Jesus gehad het.

 

3.    Honderde Getuies

Die dissipels was nie die enigste mense wat die voorreg gehad het om die opgestane Jesus te sien nie. Daar was honderde ander mense wat dieselfde voorreg gehad het, en wat daarna onverskrokke getuig het dat hulle die opgestane Jesus gesien het.

Hulle het selfs onder druk van die owerhede en die moontlikheid van vervolging nie hulle storie verander nie. Baie van hierdie getuies het marteling ondergaan. Baie het n marteldood gesterf soos om gekruisig te word of verbrand te word.

Dit is onmoontlik dat hulle almal dit vir n leuen sou doen.

As dit n leuen was, sou baie in n poging om die marteling en dood vry te spring sekerlik met die waarheid uitgekom het.

U kan gerus die boek van Lee Strobel lees The Case for Christ of na die film met dieselfde naam kyk. Dit boek was n topverkoper in New York. Lee Strobel was n ateis wat probeer het om sy vrou se geloof in Jesus as vals te bewys. Na n intense studie wat hom twee jaar geneem het, het hy tot bekering gekom omdat hy uitgevind het dat die feite oor Jesus en sy opstanding die waarheid is.

Lee Strobel

 

4.    Eerste geslag martelare

In die jare na Jesus se hemelvaart is talle christene vir hulle geloof vervolg en het baie vir hulle geloof gesterf. Hulle het vertel dat hulle Jesus lewendig gesien het.

Ons kry in Hand 7:54-59 die verhaal van Stefanus wat ges het: 56Kyk, het hy ges, ek sien die hemel geopen en die Seun van die mens wat aan die regterhand van God staan. Hy is oor hierdie woorde met klippe doodgegooi.

Hierdie mense was mense wat die opstanding van Jesus op een of ander manier ervaar het. Hulle het almal die opgestane Jesus op een of ander manier gesien, en dit het hulle so seker gemaak dat hulle bereid was om vir hierdie geloof te sterf.

Hulle het nie gesterf omdat hulle bloot net geglo het dat Jesus opgestaan het nie.

Hulle het gesterf omdat hulle geweet het dat Jesus opgestaan het. Hulle het Hom met hulle eie o na die opstanding gesien. Hulle was bereid om vir hierdie kennis te sterf.

Die dissipels en ander getuies het nie net geglo dat Jesus opgestaan het nie, hulle het almal aanspraak gemaak daarop dat hulle Hom gesien het. Dit was nie net een of twee mense nie, maar honderde wat beweer het dat hulle Jesus gesien het en dat Hy lewe.

 

5.    Die bekering van skeptici

As jy die getuienis wil hoor van iemand wat nie voor Jesus se kruisiging n volgeling van Hom was nie, dan moet jy na die lewe en getuienis van Saulus kyk. U sal hom dalk beter ken onder die naam Paulus.

Hy is naas Jesus een van die belangrikste persone van wie ons in die Nuwe Testament lees.

Saulus was nie n gewone Jood nie. Hy was n Fariser. Hy het beide Joodse en Romeinse burgerskap gehad. Hy was wyd belese, hoogs gerespekteerd en het bo die ander Jode uitgestaan. Hy het na die kruisiging van Jesus dit sy taak en missie gemaak om die christene te vervolg en uit te wis. (Hand 8: 3)

Op pad na Damaskus (Hand 9) om christene te gaan vervolg het Jesus Christus persoonlik aan Saulus verskyn. Sy ontmoeting met die opgestane Jesus het so n geweldige impak op sy lewe gehad dat hy drasties tot bekering gekom het. Sy naam is verander na Paulus en hy het die res van sy lewe gebruik om die wreld te vertel dat Jesus lewe. Hy was verantwoordelik vir die stigting van gemeentes orals in die destyds bekende wreld, en het baie tyd gespandeer aan die skrywe van briewe aan gemeentes om hulle geestelik te ondersteun. Baie van hierdie briewe het deel van die Nuwe Testament geword. Net soos baie ander christene van sy tyd het hy ook moeilike omstandighede ervaar. Hy is vervolg, geslaan, in die tronk gegooi, en uiteindelik vir sy geloof in Jesus in Rome onthoof.

Niks anders as n ontmoeting met die opgestane Jesus kon hierdie geweldige verandering in hierdie man se lewe veroorsaak het nie.

 

6.    Vroue was die eerste getuies van die le graf.

Dit is interessant om te lees dat die eerste mense wat die le graf gesien het en daardeur getuies van Jesus se opstanding geword het, vroue was.

In beide die Joodse en Romeinse kulture het vroue in daardie tyd n baie minderwarige posisie in die samelewing beklee en is daar nie veel waarde aan hulle getuienis geheg nie. Hulle getuienis is dikwels as niksseggend en minderwaardig afgemaak.

Dit is juis daarom selfs meer verbasend dat die brein agter die klug oor Jesus se opstanding vroue as primre getuies van die le graf en van Jesus se opstanding sou gebruik. Op daardie tydstip het n vrou se woord so min betekenis gehad dat hulle selfs nie eers toegelaat is as getuies in n Joodse hof nie.

As n mens op hierdie manier na die situasie kyk, is dit amper n verleentheid vir die dissipels dat dit vroue was wat eerste die ontdekking van Jesus se opstanding gemaak het. Hulle kon hulleself skop omdat dit nie Petrus of Johannes of een van die ander was wat die ontdekking gemaak het nie.

Die Bybel maak nie stories op nie en gee die feite net soos wat dit is. Daarom kry ons in die Bybel op plekke selfs lelike stories wat werklike gebeure weerspiel. Die Nuwe Testamentiese skrywers het geen rede gehad om die waarheid weg te steek nie.

 

7.    Kom ons gesels oor die le graf.

Dit is algemene kennis dat Jesus se graf op die Sondagoggend leeg was. Jesus het opgestaan.

Vir baie mense is hierdie feit nie voldoende nie en is dit nie noodwendig bewys van die opstanding nie. Daar is so baie ander dinge wat met Jesus se liggaam kon gebeur het.

Kom ons kyk na die mees algemene argument: Iemand kon Jesus se liggaam verwyder het.

Kom ons kyk nou na n paar feite wat dit weerspreek:

a.  Die klip:

Matt skryf in hf 28: 2 dat die klip wat die ingang bedek het, deur n engel weggeskuif is.

Ons praat nie hier van n kleinerige klip of selfs medium grootte klip nie. Ons praat hier van n groot klip met n gewig van oor die 1,800 kg (4,000 pond). Hierdie klip was swaar. Een persoon alleen kan dit nie beweeg nie. Selfs n groep mense sal sukkel om dit te beweeg. Dit is onmoontlik om so n groot objek in stilte rond te skuif.

As daar n groep mense was wat saamgewerk het om die klip te skuif, sou iemand dit sekerlik opgemerk of gehoor het, maar niemand het n groep mense by die klip opgemerk nie.

b.  Die wagte:

Jesus is deur Pontius Pilatus, die Romeinse goewerneur, ter dood veroordeel. Hy was nie eintlik lus om Jesus ter dood te veroordeel nie (Matt 27 : 23) Hy wou bloot net vrede handhaaf en n opstand verhoed, want dit sou vir hom probleme veroorsaak. Die Romeine het nie nonsens gevat nie en was brutaal (dink aan die film Gladiator). As Pilatus nie die Israeliete kon beheer nie, kon dit die einde van sy loopbaan beteken, en nog erger, dit kon dalk ook sy dood beteken het.

Die Jode het met die oog daarop dat Jesus aanspraak gemaak het daarop dat Hy binne drie dae gaan opstaan, en ook omdat die moontlikheid bestaan dat iemand dalk Jesus se liggaam mag steel om te maak asof Hy opgestaan het, vir Pilatus gevra om n wag by die graf te plaas.

Pilatus het die graf laat sel en n wag daar geplaas. Dit was hulle taak om die graf vir minstens drie dae op te pas dat niemand die liggaam van Jesus kon steel om te maak asof hy opgestaan het nie. (Matt 27 : 62 66)

n Romeinse wag het uit meer as 30 soldate bestaan. Dit kan wees dat selfs meer as 50 soldate die graf opgepas het. Daar kon ook van die tempelwagte teenwoordig gewees het.

Hierdie soldate sou nie waag om te slaap terwyl hulle moes wagstaan nie. Ek het gelees dat dit by die Romeine die gebruik was dat die offisier in beheer van die wagte gereeld moes rondtes doen om seker te maak dat alle wagte op hulle pos was. Indien hy enigiemand aan die slaap sou vind, het hy daardie wag net daar doodgesteek. Daar was nie genade nie en daar was nie n tweede kans nie. Almal het dit geweet en het nie kanse gevat nie.

c.   Die dissipels het weggekruip.

Die manier waarop die dissipels weggehardloop het en gaan wegkruip het vir eie veiligheid toe Jesus gevange geneem is, laat hulle nie na besonder dapper en brawe mense lyk nie. Hulle was doodbang gewees. Johannes s 20: 19 dat hulle die deure van die plek waar hulle geskuil het, gesluit gehou het uit vrees vir die Jode. Die meeste van hulle was selfs nie eers by die kruisiging van Jesus teenwoordig nie. Ons lees van Maria (Jesus se ma), Maria Magdalena, Maria (ma van Jakobus en Josef), die ma van Jakobus en Johannes, en Johannes wat by die kruisiging was. (Matt 27 : 55 56)

Dit is sterk te betwyfel of enige van hulle op daardie tydstip die moed sou gehad het om in die teenwoordigheid van n groot aantal Romeinse soldate te probeer om die swaar klip voor die ingang van die graf weg te rol. Sou hulle dit probeer het, sou die wagte vinnig wees om n einde aan hulle poging te maak.

Die idee dat sy dissipels Jesus se liggaam gesteel het om so voor te gee dat Hy opgestaan het, is dus baie onwaarskynlik en fisies onmoontlik.

d.    Die Joodse leiers het die wagte omgekoop

              om n vals storie te versprei.

Dit is interessant dat Joodse godsdienstige leiers wie verantwoordelik was vir Jesus se dood uiteindelik van die eerste getuies was van die opstanding van Jesus.

Die wagte het dadelik na die opstanding van Jesus na die godsdienstige leiers toe gegaan en vir hulle vertel wat gebeur het. Daar het n aardbewing plaasgevind en n engel van God het die klip weggerol. Daarna het hy op die klip gaan sit.

Die godsdienstige leiers wou glad nie h dat die wagte hierdie storie die hele wreld vol moes gaan vertel nie, en het hulle met geld omgekoop om te s dat die dissipels daardie nag terwyl hulle geslaap het, gekom het en Jesus se liggaam gesteel het.

Omdat hulle hulle lewe kon verloor as dit rugbaar word dat hulle geslaap het soos die storie lui, het die godsdienstige leiers hulle die versekering gegee dat hulle hul teen Pontius Pilatus sou beskerm. (Matt 28 : 11 15)

 

Dit bring ons terug by die vraag:

Waarom was die dissipels bereid om vir Jesus te sterf, veral as hulle die liggaam sou gesteel het om te maak asof Hy opgestaan het?

 

Die getuienis van die dissipels oor die opstanding van Jesus het hulle lewe swaarder gemaak. Hulle is vervolg, met swepe geslaan, met klippe gegooi, gemartel en doodgemaak.

Waarom sou n groepie mense wat nie baie braaf was nie, hulleself met n vals storie benadeel?

As hulle Jesus se liggaam gesteel het, waarom sou hulle bereid wees om vir hierdie vals storie te ly en te sterf, veral omdat hulle dan geweet het dit is vals?

 

Die enigste logiese konklusie waartoe ons kan kom is dat Jesus opgestaan het uit die dood.

Die getuienis rondom die opstanding van Jesus is eg!

Jesus is gekruisig en het op die derde dag uit die dood opgestaan, soos Hy vooraf ges het.

Talle was getuies van sy opstanding.

Die waarheid kon nie met omkopery, vervolging of die dood van sy dissipels en volgelinge stilgehou word nie.

 

Die goeie nuus

oor die opstanding van Jesus

leef voort.

 

Net soos dit in daardie tyd n impak gemaak het en n verskil gemaak het in die lewe van mense, het dit vandag steeds n impak op ons lewe.

Jesus se opstanding uit die dood wys vir ons:

         God het Jesus se offer aan die kruis aanvaar.

         Jesus het vir ons sondes betaal.

         Ons is vrygespreek vanwe die offer van Jesus.

         Ons het n nuwe lewe van God ontvang.

         God het ons as sy kinders aangeneem.

         Ons het die gawe van die ewige lewe ontvang.

         Ons het n vaste toekoms voor ons.

Jesus gee ons hierdie belofte:

En onthou:

Ek is by julle al die dae tot die voleinding van die wreld.

Matt 28 : 20

 

Mag ons dan so lewe dat ons God in ons lewe verheerlik!

 Johan van As

Bronne:

Die Bybel

Verskeie webwerwe waaronder

https://lavendervines.com/7-completely-logical-reasons-for-believing-jesus-was-resurrected/