Leraar en Personeel

 

 

Ons stel graag die leraar en personeel van Wonderboom Suid aan u bekend:

 

 

Leraar:

 

Waarnemend: Di. Johan van As en Ewald Bosch

 

Kontak asb. die kerkkantoor indien u 'n leraar benodig.

 

 

 

 

 

 

 

Kerkkantoor en Kantoor Ure:

 

 

Kerkkantoor

 

12de Laan 920

Posbus 23258

Gezina, 0031

 

Tel. 012 331 1936 (K)

Epos: kerkkantoor@ngkwbs.org.za

        admin@ngkwbs.org.za

 

 

Kantoor Ure

 

Tydens die Corona Lockdown

sal daar beperkte kantoorure wees.

 

Dinsdag - Vrydag

09:00 - 12:00

 

 

Ander Sleutel Personeel:

 

 

Skriba - Kassiere

 

Anne-Marie Schuster

 

Tel.  012 331 0494 (K)

Faks 012 331 0494

Epos: kerkkantoor@ngkwbs.org.za

        admin@ngkwbs.org.za

 

 

 

 

 

Orreliste

 

Rosa van As

 

Vyftiende Laan 968

Wonderboom Suid

 

Tel 012 331 5728

Sel 072 229 4147

Epos: rvanas@dinamix.co.za

 

 

Maatskaplike Werker

 

15de Laan 615

 

Tel. 012 331 3644