Leraar en Personeel

 

 

Ons stel graag die leraar en personeel van Wonderboom Suid aan u bekend:

 

 

Leraar:

 

 

Ds. Gert Badenhorst het aan die einde van Junie 2017 afgetree en tans is die leraarspos vakant.

 

Ons is in die proses om 'n nuwe leraar vir die gemeente te beroep.

 

 

 

 

 

 

Kerkkantoor en Kantoor Ure:

 

 

Kerkkantoor

 

12de Laan 920

Posbus 23258

Gezina, 0031

 

Tel. 012 331 1936 (K)

Epos: ngkwbs@mweb.co.za

 

 

Kantoor Ure

 

Kantoorure Somer

Dins Don 14:00 18:00

Vry           14:00 17:00

 

Kantoorure Winter

Dins Don 13:00 17:00

Vry           14:00 17:00

 

 

 

Ander Sleutel Personeel:

 

 

Administratiewe Assistent

 

Susan van As

 

Tel.  012 331 0494 (K)

Faks 012 331 0494

Epos: ngwbs@mweb.co.za

 

 

 

Kassiere

 

Susan O'Neil

 

Tel.  012 331 0494 (K)

Faks 012 331 0494

Epos: ngwbs@mweb.co.za

 

 

 

 

Koster

 

Frans du Preez

 

Sel 074 263 8061

 

 

 

 

Orreliste

 

Rosa van As

 

Elfde Laan 810

Wonderboom Suid

 

Tel 012 331 5728

Sel 072 229 4147

Epos: rvanas@dinamix.co.za

 

 

Jeugwerker

 

Prop Madelene Lubbe

 

Sel 076 469 8041

 

 

 

 

 

Maatskaplike Werker

 

15de Laan 615

 

Tel. 012 331 3644