Pinkster

 

DAG 6

 

 

Ons nooi u uit om saam met ons

vir Pinkster voor te berei:

 

 

Pinkster

 

 

Pinkster - Dag 6

Dinsdag 26 Mei

 

1.       Tema vir Dag 6:

1.1.    Hulle s WAT s hulle?!:  
Hoe meer hoe beter

2.       Kuier om die tafel:

2.1.    Volg die instruksies van elke Pinkster-dag so goed moontlik;

2.2.    Nooi jou gesin uit om saam met jou om die tafel te sit;
(dalk kan jy met iemand ander n video call gesprek voer as jy alleen is)

2.3.    Bely die volgende verklaring:
Omdat ons in Jesus glo
              IS ons anders,
              Kyk ons anders
              Lf ons anders,

2.4.    Gebeds-tyd:

2.4.1. Maak tyd vir Gebed en vra die Here om Self met jou / julle te praat;

2.4.2. Bid vir die familie, die gemeente, die land, die effek van die covid-19 pandemie.

2.5.    Fokus op mekaar ons praat oor mense:

2.5.1.Wat dink jy van die stelling: Hulle s: Hoe meer, hoe beter!?

2.5.2. Wat dink jy wou Salomo in Prediker 5:9 as n kosbare lewens wysheid
vir die gewone mens oopbreek
Die mens vir wie geld alles is, het nooit genoeg geld nie;
die mens vir die rykdom alles is, kry nooit genoeg in nie.

2.6.    Fokus op God - Gesels met mekaar oor God:

2.6.1. Wat is vir jou kosbaar in jou verhouding met God? Hoe sal jy dit beskryf?

2.7.    Skrif oordenking:          Lukas 12:13-43 / Matteus 6:19-21.

2.7.1. Lees die aangeduide Skrifgedeelte in meer as een vertaling;

2.7.2. Lees die betrokke Skrifgedeelte n paar keer deur (3-4 keer);

2.7.3. Lees die Skrif die laaste keer stadig, rustig, mymerend.

2.7.4. Wat staan vir jou uit? Skryf dit iewers neer om nou-nou te deel.

2.8.    Video inleiding:

2.8.1. Luister nou na die inleidende video.

2.9.    Kuier saam rondom die Tema:

2.9.1. Gesels nou met mekaar oor die tema, die video en die Bybelteks en die vrae.

2.9.2. Soos gebruiklik kom vra een broer wat verontreg is deur n erfporsie, vir Jesus as Rabbi om n regs uitspraak tussen hom en sy broer te doen. Jesus se antwoord is verrassend. Wat dink jy wou Jesus vir die verontregte broer laat verstaan? Kyk na die volgende moontlikhede en besluit watter daarvan van toepassing is:

2.9.2.1 Geld is nie alles nie. Daar is groter goed (die hemel) waarop jy baie beter belegging kan kry;

2.9.2.2 Geld sal nie altyd vir jou kan sorg nie stel jouself op God se sorg in;

2.9.2.3 God sal jou nie in die steek laat nie, al sou jou broer en erfporsie dit doen;

2.9.2.4 Moenie my met sulke onnosel dinge kom pla nie, vra iemand anders;

2.9.3. Watter rede gee Jesus vir waarom ons besittings ophoop? Kan jy dit raaksien uit die teks gedeeltes?

2.9.4. Wat is jou houding oor besittings en geld? Hoe belangrik is dit vir jou? Is jy genuine eerlik?

2.9.5. Fokus na buite Gesels oor ons medemens:

2.9.5.1.             Hoe dink jy kan ons mekaar help om los te kom van hierdie gejaagdheid na geld en besittings?

2.9.5.2 Watter praktiese dinge kan ons as individu en as gesin doen of saam aanpak om ons eie materialisme te laat vaar, sodat ons mekaar kan help om hemelse skatte bymekaar te maak? (As jul idees nodig het, kyk wat Matt.25:31-40 aanbeveel)

2.10.        Aanvullende Bybelteks:    
Lees gerus Mat 6:25-34  en kyk of dit help met die gesprek.

2.11.                    Gebeds-Aksie:

2.11.1.   Sluit af deur deur te bid vir hulp vanaf die Heilige Gees om te leef soos die Bybel vra.

2.11.2.   Bid vir ons familie en vriende om deur die Woord van God aangeraak te word.

2.11.3.   Bid om bewaring van materialisme, sodat ons hemelse skatte kan vind.

2.12.                    Afsluiting tot mre:

2.12.1.   Herinner mekaar daaraan om mre weer saam te kom vir die opvolg-dag.

 

 

 

3.  Agtergrond gedagte:

Hulle s WAT s hulle?!

Hulle s: Hoe meer, hoe beter.

Professor Willie Jonker skryf: Materialisme het byna ongemerk van ons besit geneem. Ons leef in n wreld waar meer geld en meer besittings n baie groot rol speel. Dit het n suigkrag geword, soos n seestroom wat ons wil intrek in die dieptes daarvan.

Materialisme is egter nie beperk tot ryk en welgestelde mense nie. Dit affekteer selfs die armstes van die samelewing ook. Dit lyk of dit n siekte is wat die mensdom al oor n langer periode treiter as Covid-19, wat ons vanjaar so erg traumatiseer. Die resultate hiervan is ook veel ernstiger as die van Covid-19.

Materialisme het te make met n gesindheid van onvergenoegdheid en wek dikwels ongebalanseerde begeertes by n mens. Uiteindelik lei hierdie begeertes na n lewenshouding van ontevredenheid, n lewens-fokus op wat jy nie het nie en wat jy glo jou toekom. Op sy beurt lei dit tot n uiteinde in allerlei ellendes vir die materialistiese mens en al die mense om hulle.

n Lewenshouding wat s Hoe meer, hoe beter, word geleidelik toegespin in daardie leuen, soos n vlieg in n spinnekop se web. Die uiteinde van so n lewens-uitkyk, is dieselfde as die vlieg in die web sn totale vernietiging. In die o van die wreld lyk sulke mense suksesvol en het hulle baie dinge wat soveel ander maar net kan begeer. Tog praat die Bybel van so iemand as as n ryk dwaas. Om God buite rekening te laat, is die toppunt van dwaasheid

 

TEKS van Dag 5:

Matteus 6:25-34 en 6:19-21 en Lukas 12:13-34

Mat 6:19-21  Moenie vir julle skatte op aarde bymekaarmaak waar mot en roes dit verniel en waar diewe inbreek en dit steel nie.  (20)  Maak vir julle skatte in die hemel bymekaar, waar mot en roes dit nie verniel nie en waar diewe nie inbreek en dit steel nie.  (21)  Waar jou skat is, daar sal jou hart ook wees.

Luk 12:13-34  Iemand uit die menigte s toe vir Jesus: "Meneer, s vir my broer hy moet die erfenis met my deel."  (14)  Maar Hy antwoord hom: "Man, wie het My as regter of deler vir julle aangestel?"  (15)  Toe s Hy vir hulle: "Pas op en wees op julle hoede vir elke vorm van gierigheid, want 'n mens se lewe is nie afhanklik van die oorvloed van sy besittings nie."  (16)  Toe vertel Hy hulle 'n gelykenis: "'n Ryk man se grond het goed gedra.  (17)  Hy het toe by homself gedink: wat moet ek doen? Ek het nie plek waar ek my oes kan opgaar nie.  (18)  Toe besluit hy: dit sal ek doen: Ek sal my skure afbreek en groter bou. Daarin sal ek al my graan en my ander goed opgaar.  (19)  Dan sal ek vir myself s: 'Mens, jy het baie goed wat weggesit is vir baie jare. Hou op met werk: eet, drink en leef lekker.'  (20)  Maar God het vir hom ges: 'Jou dwaas. Vannag nog sal jou lewe van jou opgeis word, en wie kry dan alles wat jy bymekaargemaak het?'  (21)  So gaan dit met hom wat vir homself skatte vergader en nie ryk is by God nie."  (22)  Verder het Jesus vir sy dissipels ges: "Daarom s Ek vir julle: Moet julle nie bekommer oor julle lewe, oor wat julle moet eet nie, of oor julle liggaam, oor wat julle moet aantrek nie.  (23)  Die lewe is tog belangriker as kos en die liggaam as klere.  (24)  Kyk na die kraaie: hulle saai nie en oes nie; hulle het geen spens of skuur nie, maar God sorg vir hulle. Julle is tog baie meer werd as vols.  (25)  Trouens, wie van julle kan deur hom te bekommer sy lewe met een uur verleng?  (26)  As julle nie eens so 'n klein dingetjie kan regkry nie, waarom bekommer julle julle oor die ander dinge?  (27)  Kyk hoe groei die lelies: hulle swoeg nie en hulle maak nie klere nie, maar Ek s vir julle: Selfs Salomo in al sy prag was nie geklee soos een van hulle nie.  (28)  As God die gras van die veld, wat vandag nog daar is en mre in die vuur gegooi word, s mooi maak, hoeveel te meer sal Hy julle versorg, julle kleingelowiges!  (29)  Julle moet julle ook nie gedurig afvra wat julle gaan eet of drink nie, en julle moenie besorg wees nie.  (30)  Dit is alles dinge waaroor die ongelowiges in die wreld begaan is, maar julle het 'n Vader wat weet dat julle dit nodig het.  (31)  Beywer julle vir sy koninkryk, dan sal Hy julle ook hierdie dinge gee.  (32)  Moenie bang wees nie, klein kuddetjie, want dit was die wil van julle Vader om die koninkryk aan julle te gee.  (33)  Verkoop julle besittings en gee bydraes vir die armes. Skaf vir julle 'n beurs aan wat nie leeg raak nie, 'n onuitputlike rykdom in die hemel, waar geen dief dit kan bykom en geen mot dit kan verniel nie.  (34)  Waar julle skat is, daar sal julle hart ook wees.

Ekstra Aanvullende Teks:

Mat 6:25-34&  Daarom s Ek vir julle: Moet julle nie bekommer oor julle lewe, oor wat julle moet eet of drink nie, of oor julle liggaam, oor wat julle moet aantrek nie. Is die lewe nie belangriker as kos en die liggaam as klere nie?  (26)  Kyk na die wilde vols: hulle saai nie en hulle oes nie en hulle maak nie in skure bymekaar nie; julle hemelse Vader sorg vir hulle. Is julle nie baie meer werd as hulle nie?  (27)  Trouens, wie van julle kan deur hom te bekommer sy lewe met een enkele uur verleng?  (28)  En wat bekommer julle julle oor klere? Let op hoe groei die veldlelies: hulle swoeg nie en hulle maak nie klere nie.  (29)  Maar Ek s vir julle: Selfs Salomo in al sy prag was nie geklee soos een van hulle nie.  (30)  As God dan die gras van die veld, wat vandag nog daar is en mre verbrand word, so versier, hoeveel te meer sal Hy dan nie vir julle sorg nie, julle kleingelowiges?  (31)  Julle moet julle dus nie bekommer en vra: 'Wat moet ons eet of wat moet ons drink of wat moet ons aantrek?' nie.  (32)  Dit is alles dinge waaroor die ongelowiges begaan is. Julle hemelse Vader weet tog dat julle dit alles nodig het.  (33)  Nee, beywer julle allereers vir die koninkryk van God en vir die wil van God, dan sal Hy julle ook al hierdie dinge gee.  (34)  Moet julle dus nie oor mre bekommer nie, want mre bring sy eie bekommernis. Elke dag bring genoeg moeilikheid van sy eie."

 

 

U kan die inligting hierbo aflaai deur op hierdie skakel te kliek.

 

Hou hier dop vir verdere inligting en projekte!

 

Dag 1

Dag 2

Dag 3

Dag 4
Dag 5 Dag 6 Dag 7 Dag 8
Dag 9 Dag 10

 

 

Johan Burger