Pinkster

 

DAG 8

 

 

Ons nooi u uit om saam met ons

vir Pinkster voor te berei:

 

 

Pinkster

 

 

Pinkster - Dag 8

Donderdag 28 Mei

 

 

1.       Tema vir Dag 8:

1.1.                   Hulle sê … WAT sê hulle?!:  
Geniet nou…betaal later

 

1.2.   Agtergrond gedagte:

Kyk gerus na die video van die miljoenêr en visionêr wat die Apple Maatskappy gestig het, Steve Jobs. Hy was ook die stigter van PIXAR rekenaar animasie films, wat “Toy Story”, “Finding Nemo” en “Cars” digitaal vervaardig het. “Sometimes when you innovate, you make mistakes. It is best to admit them quickly and get on with improving your other innovations.” SJ

 

  

Het Steve Jobs se werk vir hom durende geluk gebring? Steve se laaste woorde is die van iemand wat die naderende dood in die oë moes kyk. Dit laat jou bestek opneem van jou lewe. Soos John Drescher sê hy ook: “As ek weer kon begin, sou ek…” – gelukkig wees om die Here te herontdek, my huweliksmaat, my kinders, my ouers, my mede-gelowiges, my naaste…

 

Psalm 16 vertel van nog iemand wat diep genoeg na sy lewe gekyk het, om te besef die plesier en geluk wat ons so najaag in die wêreld van korte duur is. Dat dit gou hul glans verloor. Dan begin ons die geheim van léwe raaksien. Ironies genoeg, is daar juis oorvloed lewe in en by Jesus. Wanneer die dood dan aan jou deur kom klop, kan jy geloof en hoop stuur om die deur oop te maak!

Soms sê mense hulle gaan NOU doen wat hulle geniet, wat later kom sal hul dan hanteer. En geniet dan baie gevaarlike fisies aktiwiteite of ekstreme sporte, want die adrenalien pomp nou in die oomblik geweldig. Net so geniet ander om te rook, oormatig drank te gebruik, met dwelms te eksperimenteer – alles dinge wat in die vlietende  “nou” geniet kan word. Wat is uiteindelik die “koste-van-die-nou”? In oorgrote meerderheid gevalle ‘n swak gesondheid en om op ander se hulp aangewese te wees.

Die Bybel ken reeds dié mense: 2Timoteus 3:4b-5a “Hulle sal eerder liefde vir genot hê as liefde vir God. Hulle sal nog die uiterlike skyn van die godsdiens hê, maar die krag van die godsdiens sal hulle nie ken nie.”

Waar vind ons die Here in hierdie tuimeldroeër adrenalien wêreld waarin ons “nou” pret wil hê, ongeag die konsekwensies later. ‘n Wêreld waar God as ‘n “Pretbederwer” gesien word. As ‘n “Spaarwiel” vir wanneer die gevolge van my “pret” my begin inhaal, omdat die lewens traumas my pret begin oorskadu het.

Hoe lank moet God met ons geduldig wees, terwyl ons Sy liefde en omgee verwerp en ons eie gang gaan? Hoe diensbaar kan ons werklik teenoor ander wees, terwyl ons lewens filosofie is om ons eie genot en pret bo alles anders prioriteit te gee? Kan mense met ‘n “geniet-nou-betaal-later” ingesteldheid werklik iemand ander as hulself raaksien? Psalm 16 help ons nogal hieroor nadink… Wat dink jy?

 

1.       Kuier om die tafel:

1.1.    Volg die instruksies van elke Pinkster-dag so goed moontlik;

1.2.    Nooi jou gesin uit om saam met jou om die tafel te sit;
(dalk kan jy met iemand ander ‘n “video call” gesprek voer as jy alleen is…)

1.3.    Bely die volgende verklaring:
Omdat ons in Jesus glo …
              IS ons anders,
              Kyk ons anders
              Lééf ons anders,

 

1.4.    Gebeds-tyd:

1.4.1.Bid om insig om dit wat jou werklik gelukkig maak, eerlik te kan erken.

 

1.5.    Fokus op mekaar – ons praat oor mense:

1.5.1.As jy ‘n naweek net kon afvat, of die inperkings van die grendeltyd ontsnap, wat sou jy doen?

 

1.6.    Fokus op God - Gesels met mekaar oor God:

1.6.1.Wat dink jy wil die volgende stelling vir ons sê:
“God is most glorified in us,
when we are most satisfied in Him”?

1.6.2.As jy aan die Here dink, wat is dit wat jou diep innerlike vreugde gee ten spyte van enige situasie waarin jy beland het? Deel dit gerus met ander.

 

1.7.    Skrif oordenking:          Psalm 16

1.7.1.Lees die aangeduide Skrifgedeelte in meer as een vertaling;

 

Psalm 16.

(1)'n Gedig van Dawid. Neem my in beskerming, o God; ek soek skuiling by U.

(2) Ek het vir die Here gesê: "Ek behoort aan U, daar is vir my niks goeds nie behalwe by U.

(3) Die afgode in die land, so aantreklik vir baie – met hulle wil ek niks te doen hê nie.

(4) Mag elkeen wat 'n ander god vereer, baie smart beleef. Vir afgode sal ek nie bloedoffers uitgiet nie, hulle name sal ek nie op my lippe neem nie."

(5) Here, U is my lewe, U sorg vir my. Wat ek ontvang, kom alles van U af.

(6) 'n Pragtige deel is vir my afgemeet, ja, wat ek ontvang het, is vir my mooi.

(7) Ek sal die Here loof wat my tot die regte insig gebring het; selfs in die nag bly ek bewus van wat Hy my leer.

(8) Ek het die Here altyd by my: omdat Hy by my is, sal ek nie struikel nie.

(9) Daarom is ek bly en juig ek en voel ek my veilig.

(10) U gee my nie oor aan die dood nie. U laat u troue dienaar nie in die graf kom nie.

(11) U leer my hoe om te lewe. By U is daar oorvloedige blydskap. Uit u hand kom net wat mooi is.

 

1.7.2.Lees die betrokke Skrifgedeeltes ‘n tweede keer deur;

1.7.3.Wat staan vir jou uit of “praat” met jou? Skryf dit iewers neer om nou-nou te deel.

1.8.    Video inleiding:

Luister nou na die video.

  

 

  

1.1.    Kuier saam rondom die Tema rondom geluk en Plesier:

 

1.1.1. Watter gedeeltes uit Psalm 16 het jou getref terwyl jy dit rustig lees / aanhoor?

1.1.2. Gesels met mekaar oor die volgende stelling: Is dit in alle omstandighede waar?
“God is die Bron van ware geluk. Wanneer ons geluk in God vind, ontdek ons iets van God se wese (Wie God is). Hierdie ontdekking lei na ‘n dieper verhouding (soos tussen ‘n jong man en jong meisie wat verlief is). Indien ons nie geluk in God vind nie, beteken dit dat Hy nie ‘n prioriteit in ons lewe is nie.”

1.1.3. Psalm 16:4 sê dat mense smarte beleef, omdat hulle ander gode aanhang. Dink jy dit is waar? (Kyk gerus ook na die inleiding oor Steve Jobs).

1.1.4. Was jy al régtig in die moeilikheid en het toe die Here se teenwoordigheid of hulp beleef? Psalm 16:7 getuig daarvan. Wil jy nie vir die ander jou belewenis van God vertel nie?

 

1.1.5. Fokus na buite – Gesels oor ons medemens:

1.1.5.1.             As God die Bron van geluk in ju lewe is, hoe kan jy bv jou gesinsmense anders behandel om dit te wys?

1.1.5.2.             As jy dankbaar is vir besittings en voorregte wat die Here vir jou gee (Psalm 16:5-6), hoe kan jy vir die Here daarvoor dankie-sê dat ander mense ook kan sien dat God alleen jou Bron van geluk is en nie hierdie “dinge” waarmee Hy jou geseën het nie?

1.2.               Aanvullende Bybelteks:     2 Timoteus 3:  1-5             
Lees gerus leef met dit wat ware geluk bring – geniet dit nou én later met die regte ingesteldheid op die lewe en God se rol daarin.

 

2 Timoteus 3:

(1) Dít moet jy weet: in die laaste dae sal daar swaar tye kom.

(2) Die mense sal selfsugtig wees, geldgierig, grootpraterig en verwaand, beledigend teenoor hulle medemense en ongehoorsaam aan hulle ouers, ondankbaar en ongodsdienstig;

(3) hulle sal liefdeloos en onversoenlik wees, kwaadpraters, bandeloos en wreed, sonder liefde vir die goeie;

 (4) hulle sal verraaiers wees, roekeloos en hooghartig. Hulle sal eerder liefde vir genot hê as liefde vir God.

(5) Hulle sal nog die uiterlike skyn van die godsdiens hê, maar die krag van die godsdiens sal hulle nie ken nie. Bly weg van sulke mense af.

 

1.3.    Gebeds-Aksie:

1.3.1. Bid om werklik die vrede van ware geluk by die Here te ontvang en dan weerstand te kan bied teen die dinge wat “nou” na “plesier” lyk, maar later jou lewe kan verwoes.

1.4.    Afsluiting tot môre:

1.4.1. Herinner mekaar daaraan om môre weer saam te kom vir die opvolg-dag.

  

U kan die inligting hierbo aflaai deur op hierdie skakel te kliek.

 

  

Tydens die afwesigheid van die terreinpersoneel as gevolg van die "lockdown" het die NGK Wonderboom Suid Tuindienste ingespring om die kerkterrein vir ons netjies te hou.

 

Adel

 

At

 

Ds Johan

 

Baie dankie vir die harde werk!

 

 

Hou hier dop vir verdere inligting en projekte!

 

Dag 1

Dag 2

Dag 3

Dag 4
Dag 5 Dag 6 Dag 7 Dag 8
Dag 9 Dag 10    

 

 

Johan Burger