Preke

 

SKRIFLESING:          Lukas 14

 

Tema:                          God is my Misthos Apodidomai:

 

 

Luk 14:1 Op n sabbatdag toe Jesus na die huis van n vooraanstaande Fariser toe gegaan het om daar te eet, het hulle Hom fyn dopgehou.

Luk 14:2 Reg voor Hom was daar n man wat aan water gely het.

Luk 14:3 Jesus praat toe met die wetgeleerdes en Farisers en vra: "Mag n mens iemand op die sabbatdag gesond maak of nie?"

Luk 14:4 Maar hulle het stilgebly. Toe trek Jesus die sieke nader, maak hom gesond en laat hom gaan.

Luk 14:5 Daarna s Hy vir hulle: "S nou n seun of n bees van een van julle val in n put, sal hy hom nie dadelik uithaal nie, al is dit op n sabbatdag?"

Luk 14:6 Hulle kon daar niks op antwoord nie.

Luk 14:7 Toe Jesus merk hoe hulle die voorste plekke aan tafel uitsoek, vertel Hy aan die genooides die volgende gelykenis:

Luk 14:8 "As iemand jou na n bruilof toe uitnooi, moet jy nie sommer op die voorste plek gaan sit nie. Dit kan net wees dat die gasheer iemand uitgenooi het wat belangriker is as jy.

Luk 14:9 Dan sal hy wat julle albei uitgenooi het, na jou toe kom en s: Gee bietjie die plek af vir hierdie man. Jy sal dan tot jou skande die agterste plek moet gaan inneem.

Luk 14:10 Maar as jy uitgenooi is, gaan sit liewer op die agterste plek. Wanneer die gasheer kom, sal hy vir jou kan s: Vriend, kom sit hier voor. Dan sal jy in die agting van al die gaste styg.

Luk 14:11 Elkeen wat hoogmoedig is, sal verneder word, en elkeen wat nederig is, sal verhoog word."

Luk 14:12 Hy het ook vir die gasheer ges: "As jy in die middag of in die aand n maaltyd gee, moet dan nie jou vriende of broers of familie of ryk bure uitnooi sodat hulle jou waarskynlik ook weer uitnooi en jou op di manier vergoed nie.

Luk 14:13 Nee, as jy n feesmaal gee, nooi dan armes, kreupeles, verlamdes en blindes.

Luk 14:14 Jy kan jou gelukkig ag dat hulle niks het om jou mee te vergoed nie, want God sal jou vergoed by die opstanding van di wat reg gedoen het."

Luk 14:15 Een van di wat saam aan tafel was, het dit gehoor en vir Hom ges: "Gelukkig is die man wat aan die maaltyd in die koninkryk van God kan deelneem."

 

 

Dit gebeur toe op n sondag. (Sabbat) Jesus is saam met n klompie uitgesoekte gaste genooi om by n prominente leier te gaan eet. Terwyl die gaste hulle plekke soek, hou die Here hulle dop soos hulle die beste plekke probeer uitsoek. Dan gee Hy skielik raad terwyl niemand dit gevra het nie. (Vers 11 en 12) Daar staan letterlik: gaan sit in die plekke met die minste eer of minste waarde. Ek sien al hoe die eersoekers wegskram en koes. Dan draai die Here na die gasheer en gaan voort met ongevraagde kommentaar. Hy onderrig die gasheer hoe om sy gaste beter te onthaal. (V 12)

 

Ongemaklik n. Dit lyk asof Jesus vir die gasheer voorskryf wie om te nooi. (13-14)   Maar skynbaar kritiseer Hy nie. Nee, Hy is besig om vir die gasheer. te s, hier is n manier om so te onthaal dat jy iets baie meer waardevol uit die geleentheid kan haal. Die eerste aanduiding wat ons hiervan kry is in die woordjie gesend

 

 

Wat die Here dan s bring ons by die hart van die bybel se bedoeling met beloning uit.(14)  En jy sal gesend wees, omdat hulle jou nie kan terugbetaal nie.; want jy sal terugbetaal word by die opstanding van die regverdiges

 

Niemand in daardie kamer kon die Here se bedoeling nie verstaan nie. Want Hy gebruik n bepaalde word toe Hy praat van terugbetaling of beloning.  God sal jou terugbetaal na jou dood. Meeste mense glo en baie predikers preek dat God mense hier en nou op aarde reeds beloon vir wat hulle doen. Nou gebruik Jesus n woord wat die direkte teenoorgestelde s. As jy goed doen aan iemand wat jou nie kan terugbetaal nie, sal jy

  1. terugbetaal word

  2. dit sal in die volgende lewe gebeur

  3. en wanneer jy dit ontvang sal jy gesend wees.

 

Wag nou so n bietjie. Is hierdie predikant besig om te s dat God ons nie op aarde beloon vir goeie dade, of as ek by Hom bly, of as ek sy aangesig soek nie? Wat dan van al die bewyse wat juis die teenoorgestelde s? Wat van predikers wat s en getuig hoedat God vir hulle sorg terwyl hulle nooit n salaries vra nie.?

 

Natuurlik sorg God vir ons in die hier en die nou! Natuurlik sen hy ons vir regte keuses en lewensstyl. Maar!!, die beloning waarvan Hy in hierdie storie praat l op n ander vlak. Hy praat hier van God se gewaarborgde respons op bepaalde dade en aksies van ons, wat sal aanhou selfs nadat ons die ewige lewe ontvang het. Hierdie beloning kom nie omdat ons vra nie, maar omdat ons doen!! As u vanoggend die verskil mis, dan gaan u teleurgesteld en ontnugter wees. Dan gaan u vra, hoekom, terwyl ek God dien met my hele hart, op elke moontlike manier, sukkel ek en my gesin so? Hoekom word ander dan gesen en ons nie? Gee God nie om nie?

Natuurlik gee Hy om. Maar nrens  belowe Hy dat werk hier en nou altyd in die hier en nou met oorvloed beloon sal word nie.

 

Die waarheid is dat die Here wil h ons moet weet dat die beloning wat Hy die graagste vir ons wil gee, nie hier en nou kom nie, maar in die hiernamaals.

 

Wat bedoel die Here met beloning?:

 

Nou, word die verwarring opgeklaar. Jesus gebruik twee verskillende woorde by verskillende geleenthede.

 

 

 

Luk 6:23 Wees bly op daardie dag en spring rond van vreugde, want vir julle is daar groot beloning in die hemel. Hulle voorvaders het immers met die profete net so gemaak.

 

Mat 20:8 "Toe dit aand word, s die eienaar van die wingerd vir sy voorman: Roep die arbeiders en betaal hulle hulle loon. Begin by die laastes en eindig by die eerstes

 

1Ti 5:18 want die Skrif s: "Jy mag nie n bees waarmee jy graan dors, se bek toebind nie," en ook: "Die arbeider is geregtig op sy loon.

 

Hier gebruik die Here die woord misthos. Salaris of loon vir werk wat jy gedoen het hier op aarde. Die Here beskryf dit nie as n fooitjie of n ietsie uit dankbaarheid vir wat jy gedoen het nie. Dit is loon omdat jy sekere werk gedoen het Betaling.

 

In ons teks egter:

 

Luk 14:14 Jy kan jou gelukkig ag dat hulle niks het om jou mee te vergoed nie, want God sal jou vergoed by die opstanding van di wat reg gedoen het.

 

Hier gebruik die Here n ander word, nl apodidomai.  Apo beteken terug en didomai beteken om iets te gee. Die kombinasie beteken om iets terug te gee waarvoor jy reeds beloon is as betaling vir wat jy gedoen het  Hier kry dit ewigheidswaarde.

 

Jesus gebruik dieselfde woord: apodidomai in die storie van die barmhartige Samaritaan:

 

Luk 10:35 Die volgende dag haal hy twee muntstukke uit en gee dit aan die eienaar van die herberg en s: Sorg vir hom, en as jy meer onkoste met hom het, sal ek jou betaal wanneer ek hierlangs terugkom.

 

Die Here vat die hele gedagte van beloning of betaling na n ander vlak. Hy s dat jy, wanneer jy sy apodidomai ontvang, in volle mate terugbetaal word vir dit wat jy gedoen het toe jy namens Hom opgetree het en waarvoor jy waarskynlik reeds in die hier en nou beloon was. As jy gedink het God beloon jou slegs vir die groot dinge waar jy geweldig baie prysgegee het of persoonlike opofferinge gedoen het, dan is jy verkeerd. Die Here s:

 

Mar 9:41 "Elkeen wat vir julle n beker water te drinke sal gee omdat julle aan Christus behoort, hy sal beslis die beloning daarvoor kry. Dit verseker Ek julle. (Apodidomai) Maw, geen daad gaan by God verby nie!! Nie n koppie water of n enkele gebed vir iemand in die middle van die nag nie.

 

Mat 6:6 Nee, as jy bid, gaan na jou kamer toe, maak die deur toe en bid tot jou Vader wat jy nie kan sien nie. Jou Vader wat sien wat verborge is, sal jou beloon. (Apodidomai)

 

Joh 15:8 My Vader word juis daardeur verheerlik dat julle baie vrugte dra en my dissipels is.

 

1         God sal jou beloon omdat jy sy Aangesig soek deur jou bybelstudie, gebed en selfs vasting. (Matt 6.6; Hebr 11:6)

2        God sal jou beloon omdat jy jou in nederigheid onderwerp aan jou werkgewer soos dit n goeiue rentmeester betaam. (Matt. 24:45-47; Eff. 6:8; Kol 3:22-24)

3        God sal jou beloon as jy jouself prysgee terwille van sy diens. (Matt 16:24-27)

4        God sal jou beloon vir jou onbaatsugtige diens in sy Naam aan hulle in nood. (Mark 9:41)

5        God sal jou beloon as jy terwille van Hom en sy Naam en saak vervolg word en ly. (Luk 6: 22-23)

6        God sal jou beloon vir opofferinge en offers wat jy terwille van Hom gemaak het. (Matt 19:29)

7        God sal jou beloon omdat jy jou tyd, gawes, talente en skate gebruik het om sy Koninkryk te bevorder en vestig. (Matt 6:3-4, 1 Tim 6: 18-19)

 

Terwyl jy hierdie lys lees identifiseer jy waarskynlik gebiede waar jy reeds God se gewaarborgde beloning het. Of, miskien s jy dat hierdie lys net praat van super heiliges soos Moeder Theresa, Billy Graham, Bennie Hinn, Johannes  op Patmos. Miskien vra jy hoe enigiemand ooit hierdie loon kan ontvang?

 

Nou kom die verrassende ontknoping. Mense se reaksie l op vier vlakke.

 

1                     Intense dankbaarheid en opnuut toewyding

2                    Nuwe verwagting van hoe ek nou toegegooi gaan word as ek maar net soet is

3                    Ek verdien geen beloning nie want ek is te sleg.

4                    As ek reeds die ewige lewe ontvang het, hoekom sal ek dan enigiets meer verwag of vra?

 

Maar Jesus verseker ons dat ons nie die beloning ontvang omdat ons so goed of oulik is nie.

 

Luk 17:10 So is dit ook met julle: as julle alles gedoen het wat aan julle opgedra is, s dan: Ons is slawe wat niks verdien nie. Ons het gedoen wat ons verplig was om te doen." Dit is my plig en voorreg om in God se diens te staan.

                                               

EN

 

Mat 20:1 "Met die koninkryk van die hemel gaan dit soos met die eienaar van n wingerd wat vroeg in die mre uitgegaan het om arbeiders vir sy wingerd te huur.

Mat 20:2 "Nadat hy met die arbeiders ooreengekom het om hulle die gewone dagloon te betaal, stuur hy hulle om in sy wingerd te gaan werk.

Mat 20:3 Teen nege-uur gaan hy weer uit en sien ander werkloos op die mark rondstaan,

Mat 20:4 en hy s vir hulle: Gaan werk julle ook in my wingerd, en wat billik is, sal ek julle betaal.

Mat 20:5 Hulle is toe soontoe. Teen twaalfuur en teen drie-uur het hy weer uitgegaan en dieselfde gedoen.

Mat 20:6 Omtrent vyfuur gaan hy uit en kry ander wat daar rondstaan, en hy s vir hulle: Waarom staan julle heeldag werkloos hier rond?

Mat 20:7 Hulle antwoord hom: Omdat niemand ons gehuur het nie. Gaan werk julle ook in my wingerd, s hy toe vir hulle.

Mat 20:8 "Toe dit aand word, s die eienaar van die wingerd vir sy voorman: Roep die arbeiders en betaal hulle hulle loon. Begin by die laastes en eindig by die eerstes.

Mat 20:9 "Di wat teen vyfuur gehuur is, kom toe en kry elkeen die gewone dagloon.

Mat 20:10 Die mense wat eerste gehuur is, het gedink hulle sou meer kry, maar toe hulle aan die beurt kom, kry hulle ook elkeen die gewone dagloon.

Mat 20:11 Hulle vat toe die geld maar begin by die eienaar kla

Mat 20:12 en s: Hierdie laastes het net een uur gewerk, en nou betaal u hulle dieselfde loon as vir ons wat die hele dag hard gewerk het in die warm son.

Mat 20:13 "Maar hy antwoord een van hulle: Vriend, ek doen jou geen onreg aan nie. Het jy nie met my ooreengekom vir die gewone dagloon nie?

Mat 20:14 Vat jou geld en gaan huis toe. Ek wil vir hierdie laaste een dieselfde gee as vir jou.

Mat 20:15 Mag ek dan nie met my geld maak wat ek wil nie? Of is jy afgunstig omdat ek goed is?

Mat 20:16 "So sal die laastes eerste wees, en die eerstes laaste."

 

Lees dit weer. Daar staan letterlik: Of is jou oog sleg omdat Ek goed is?

 

As ek iets hiervan begin verstaan, dan ontmoet ek vir God, Die Beloner!.

 

Want kyk wat staan in Heb 11:6 As n mens nie glo nie, is dit onmoontlik om te doen wat God wil. Wie tot God nader, moet glo dat Hy bestaan en dat Hy di wat Hom soek, beloon.

 

Net hierdie keer gebruik die bybel nie misthos of apodidomai nie, maar n kombinasie, misthapodidomai. Die enigste keer wat dit voorkom in die Bybel.

 

God is n beloner!! Die een wat jou loon terugbetaal in die ewigheid, al het jy reeds daarvoor betaling gekry.in die tydelike. Omdat Hy goed is, kies Hy om jou te beloon , net soos wat Hy kies om jou te red. Onbeskryflike genade!!

 

As jy wil doen wat God wil, moet jy glo dat Hy is (bestaan), maar jy moet ook glo Hy is n beloner.

 

Vandag se geloof is mre se ewige beloning:

 

Dr Casper Kruger

Epos: cek3k@mweb.co.za

 

11 September 2005