Preke

 

SKRIFLESING:          

Skriflesing Matt 25: 14-33

 

Waarom het u vanaand kerk toe gekom?

 

Daar kan verskeie redes wees. Miskien sal u dit interessant vind, dalk om weer net opgeskerp te word in u geestelike lewe om paraat te wees of dalk omdat daar hier diep binne n behoefte is om die dinge reg te maak omdat u iewers langs die pad vir God en selfs u medemens verloor het. Ja omdat u nie weet wanneer die Meester terugkom nie. Na aanleiding van Matt 25:14-30 wil ek graag die vraag aan u vra:

 

As Christus onverwags sou kom wat sou u antwoord wees?

 

1.      God deel uit

 

Wanneer ons oor die gelykenis praat is die grootste misverstand wat uit die weg geruim moet word die betekenis wat aan die goue muntstukke geheg word. Die ou vertaling het gepraat van talente. Wanneer die gelykenis in sy verbande gelees word dan is dit duidelik dat dit hier gaan om die gawe van die Koninkryk van God! (Ewige Lewe)

 

Dis interessant dat die eienaar sy onderdane byeen roep en aan elkeen uitdeel - sy besittings vertrou hy aan hulle toe dit is en bly die besittings van die eienaar, maar Hy vertrou dit toe sodat die diensknegte daarmee moet gaan woeker. Elkeen ontvang dan ook volgens sy bekwaamheid. Daardeur kan ons aflei dat elkeen oor die nodige aanleg, kundigheid en ervaring beskik om van sy deel n sukses te maak - selfs die een wat net een ontvang het, let wel nie een word oorgeslaan nie en niemand kan met n verskoning kom dat hy of sy onregverdig behandel is nie. Die woordjie toevertrou dui verder daarop dat hulle dan ook die volmag ontvang om daarmee wins te gaan maak. Een ding is baie duidelik dat die eienaar dan een of ander tyd sal terugkom.

 

Twee van die diensknegte het die opdrag goed verstaan: Daarmee gaan woeker soos die eienaar bedoel het, terwyl die ander slaaf dit gaan begrawe het.

 

Geliefdes Christus kom en vertrou aan elkeen van ons die gawe van Sy Koninkryk toe. Hier is nie een wat vanaand hier sit wat kan s aan my is daar niks toevertrou nie.  Vir n volle 2000 jaar is die Eienaar op reis. Wat ons betref sommige 20;50;70 jaar  ens. As jy terugkyk op jou lewe wat het jy tot nou toe gedoen met die Eienaar se besittings. Dalk sit jy vanaand hier en s ek speel veilig, begrawe doen niks daarmee nie. U weet n Christen is iemand wat deur Christus ook van homself bevry is vry ook van die angs van alle risikos om volledig in diens van sy Heer te kan gaan staan en Hom met volle oorgawe volledig en algeheel te kan dien.

 

2.      Die Eienaar kom terug

 

Die gedagte in beide die twee gelykenisse is die van die eienaar wat onverwags terugkeer en dan rekenskap eis.

 

In die gelykenisse roep hy die een dienskneg na die ander na vore om rekenskap te gee van wat aan hulle toevertrou is.

 

Die eerste twee rapporteer positief. Hulle het gaan woeker met dit wat aan hulle toevertrou is en kon sonder verskoning terugrapporteeer van hoe hulle gewerk het, maar die derde ou hy het veilig gespeel  - dit gaan begrawe want meneer is n harde man en hy was bang.

 

Wanneer die eienaar terugkom weet ons nie maar dat die eienaar terugkom is so seker soos wat ek en jy hier sit. En dan sal Hy elkeen roep om rekenskap te gee van dit wat aan ons toevertrou is.

 

Opmerklik dat die omstandighede vir aldrie dieselfde was maar een het verskonings. God se gawe van die Koninkryk liefde, barmhartigheid word aan almal toevertrou waarmee ons moet woeker tot die dag van Sy weerkom. Deur dit te begrawe bewys ek dat dit my koud laat. So s ons maklik ek is maar n stil mens, beskeie een. En so probeer ons God afpers met sy jammerhart onthou vir God is daar geen kompromie nie oor sy eiendom is Hy onverbiddelik dat dit wat Hy aan ons toevertrou het moet werk. Wat is vanaand jou verskonings:? Maar

 

3.      Die eienaar beloon elkeen

 

Die eerste twee hoor mooi so lof groter verantwoordelikheid feesvreugde. Hulle was maar net getrou om die eienaar se kapitaal in werking te stel verder word die nuwe verantwoordelikheid, buite verhouding groot tot wat aanvanklik aan hulle toevertrou is  - en deel hulle in die fees wat die eienaar voorberei het.

 

Die derde ou hoor die woorde slegte en lui slaaf  - vat weg gooi hom in die buitenste duisternis. Daar sal hulle huil en op hulle tande kners.

 

In God se koninkryk werk dit so: wat jy nie gebruik nie verloor jy totaal en al. Maar wat jy laat werk ontvang jy in oorvloed terug. Eindelik s die derde slaaf hy het homself alleen lief en so ontvang hy die eienaar se oordeel geen LW geen verskonings geld hier nie.

 

Daar is net 2 plekke van beloning.

 

Die fees waar fees gevier word of die buitenste duisternis waar hulle ween en op hulle tande kners.

 

Weet u aan die kruis het dieselfde eienaar gehang  - Hy het die buitenste duistenis van die sonde ervaar Vader vergeef, My God My God en drie dae daarna opgestaan om elkeen ook vir jou met al jou verskonings n feesmaal te berei.

 

Dis nou die geleentheid - gebruik dit.

 

2 Kor 6:1en 2 (Lees dit en reageer daarop)

 

Amen.

 

 

 

 As jy meer wil weet, lees Goeie Nuus ...

 

 

Kontak my gerus as jy behoefte het aan n gesprek :

 

Ds At van Niekerk

Sondagaand 9 Oktober 2005