Preke

 

Skriflesing: Matt 25;31-46

Tema:          Die God wat teruggee

 

Kahlil Gibran het die volgende ges: Wanneer ek my besittings gee, gee ek maar weinig. Dit is wanneer ek myself gee dat ek begin verstaan wat liefde werklik beteken.

 

Dit is mos so. Jy kan niks uit die bank van die lewe trek wat jy nie daarin gedeponeer het nie. Baie mense leef hulle lewe deur sonder om iets in die bank van die lewe te deponeer gevolglik gaan hulle bankrot dood geestelik bankrot. Baie van ons u kan maar s almal behoort aan n kerk, maar die vraag is hoe lyk jou lewensbank? Daarom wil ek met u praat oor: By die Wederkoms waar sal jy staan links of regs.

 

1.Is jy seker van jou regter posisie?

 

In die gedeelte word daar weer gepraat oor die eindoordeel. Wanneer dit gebeur sal alle dinge aan Hom onderwerp wees en almal voor Sy regterstoel verskyn. So verklaar Paulus in Rom 14:10-12. ons almal sal voor die regterstoel van Christus gestel word. Want daar is geskrywe: Sowaar as ek leef s die Here, voor my sal elke knie buig en elke tong sal God bely So sal elkeen van ons dan vir homself aan God  rekenskap gee.

 

Wanneer die koning dan kom sal hy vir die aan sy regterhand s. Kom julle wat deur My Vader gesen is. Neem die koninkryk wat vir julle voorberei is in besit.

 

Hierop volg dan die rede V35-36.

 

Dit gaan dus dan hier oor die werk wat gedoen is. Maw die dinge in die daaglikse lewe wat soms by ons ongesiens verbygaan en wat as onbenullighede raak gesien word, n woord gebaar of n daad van bedagsaamheid wat blydskap in die lewe van die medemens bring die spontane liefdesoptrede wat mense nie net vir hulle self laat lewe nie, Dit wat dus aan die medemens gedoen word, word aan Christus gedoen daarom kry dit so n beslissende betekenis. Dit het julle aan my gedoen  Die liefdes/barmhartigheids dade word deur gelowiges verrig en geskied daarom twv Christus.

 

Daarom geliefdes is dit werke uit die geloof wat ons doen. Die gedeelte spoor juis gelowiges aan om met oop o deur die lewe te gaan om so te lewe dat die geleenthede op hulle pad geleenthede sal wees om spontaan goed te doen aan diegene wat op ons pad kom. Daarom is die werke wat ons doen, nie prestasie nie, maar die vrug van God se genade in ons lewe. Dit dien as n bewys van ons gehoorsaamheid, en daarin het die Here behae.

 

2. Pas op as jy nie seker is van jou posisie regs nie.

 

Dan is die enigste ander posisie die aan  die linkerkant. Streng spreek die koning julle aan: gaan weg julle vervloektes -  in die vuur wat berei is vir die duiwel en sy engele (41) teenoor Kom vir regterhand gaan weg linkerhand . Teenoor gesendes vervloektes teenoor berf die koninkryk ewige vuur.

 

Dit is duidelik dat die ewige vuur vir die duiwel en sy engele berei is en nie oorspronklik vir die mens nie. Wie dus sy ewigheid daarin gaan deurbring is in stryd met die ware bestemming van die mens. Hy het dus onmenslik opgetree en sodoende hom vereenselwig met die duiwel en sy engele.

 

Dieselfde dinge wat aan die Koning se regterkant sit en wat hulle gedoen het, het die ander linkerkant nie gedoen nie. Hulle versuim word juis hier  benadruk.

 

Hulle reaksie Here wanneer  - wanneer. Dit gaan hier om n lewe uit diens vir die naaste omdat God n verskil in die lewe gemaak het aldan nie. Die voorbeeld wat Jesus kom stel het, het geen blou duit in hulle lewe gemaak nie. Matt 20:26-28.

 

Niks kan nou meer verander word aan hulle selfsugtige eiewillige eie geregtige lewe nie. Hulle lewe het getoon dat hulle geen begrip gehad het van wat dit beteken om te dien nie.

 

Om hulle eie doel en lewensideale te bereik het hulle die swakkes opsy gestoot. Een vraag  - vir wie leef u. Of anders hoe leef u. Maar die regterstoel skei  die twee we die feit dat u vanaand nog hier is, is n kans om reg te maak. Vir die eerste groep vat die Koning hulle saam -  die laaste groep gaan weg.

 

Geliefdes dit gaan dus om die wil van God. En dit kan jy slegs doen wanneer Christus in jou hart is en jou lewensrigting bepaal en deur die Heilige Gees wat in jou lewe. Moenie net sit en vanaand ander sal dit doen nie  - elkeen word opgeroep om God se wil te doen.

 

Om vir die Here te werk is nie werk nie. Dis n manier van leef terwyl jy werk of ontspan.

 

Amen.

 

 

 

 As jy meer wil weet, lees Goeie Nuus ...

 

 

Kontak my gerus as jy behoefte het aan n gesprek :

 

DS At van Niekerk

23 Oktober 2005