Sending

 

 

Bybelwaentjie projek in die weegskaal

 

Nov 2015

 

Pieter Strobos en Frikkie de Bruin

 

Om die vertelling hieronder mooi te verstaan sal dit goed wees om bietjie agtergrond te gee.

 

Elke Sondagoggend is daar 'n geleentheid vir gemeentelede om voorbidding te doen vir die Erediens wat om 09:00 begin asook die verkondiging van die Woord oral in ons stad, land en by alle plekke op aarde. Ons bid saam in die Bidkamer langs die muurbalbaan aan die onderkant van die kerksaal.

 

Gewoonlik is dit net ek en Frikkie wat daar opdaag en by uitsondering een of twee ander lede.

 

Ons bid vir die Erediens wat volg, die Leraar wat die Stem van die Here reg moet hoor, vir harte wat deur die Gees voorberei om ontvanklik te wees vir die Boodskap van die Here - elkeen is spesiaal met n spesiale opdrag van die Here ........

 

Ons deel met mekaar ook die jongste teleurstellende en skokkende NG Algemene Sinode se besluite oor Gay-verhoudinge en waar humanitre oorwegings bo die Gesag van die Woord gestel is. Vir Bybelgelowige Christene is dit onaanvaarbaar.

 

Ter agtergrond: Ons gemeente bedryf weekliks 'n Bybelwaentjie (ons noem dit sommer die Kiosk) wat Saterdae na die Stad gaan en traktaatjies uitgegee en Bybels teen bekostigbare pryse verkoop word. Sedert die aksie amper 20 jaar gelede begin is, is byna 20 000 Bybels in ongeveer 20 verskillende tale en vertalings verkoop.

 

Wonderlike getuienisse is op rekord: van siele wat tot redding gekom het deur hierdie aksie, mense wat bemoedig is deur die werk wat gedoen word, ens. Vir almal wat direk en indirek daarby betrokke is, is dit vir ons 'n belangrike aksie - ons glo ook vir die Here is dit belangrik - dit is gehoorsaamheid aan Jesus se laaste opdrag. Ons verruil hierdie aksie vir min dinge. Die enigste probleem is, is dat die aksie onder die vaandel en beskerming van die NG kerk geskied. Die NG kerk se Algemene Sinode het 'n besluit geneem wat daarop neerkom dat die Bybel wat ons versprei nie regtig ernstig opgeneem hoef te word nie! Dit kan nie. Ek en Frikkie probeer 'n weg te vind hoe die Kiosk se aksie kan voortgaan. Kan ons die waentjie en sy inhoud by die Kerk koop en die afdak huur? Ons dink baie hard en vra die Here vir lig. Ons besluit om ons sleutels te neem, op te stap na die Kerk om Suzette te vra dat n dringende vergadering gerel word om n besluit hieroor te neem. (Suzette is die kerkraad se sekretaresse wat die Kiosk se werking administreer).

 

Ons het dus besluit ons gaan nie meer op hierdie manier, soos ons dit tans doen, met die kosbare aksie voort nie. We sal gevind moet word om dit los van die NG Kerk te doen. Hierdie is dalk ons laaste dag in die NG Kerk.

 

Ons stap saam op na die kerkgebou. Toe ons amper by die kerk kom, en dit het selde of ooit nog die afgelope 20 jaar gebeur dat ons Suzette op so n strategiese oomblik by die kerk ontmoet, kom Suzette met haar hande in lug vir my en Frikkie tegemoet .......... "Het julle gehoor?" "Nee wat?" "Die Algemene Sinode se besluit is "op die ys". Dit gaan eers weer oor twee jaar op die tafel kom." Frikkie: "Hierdie is 'n ingryping van die Here". Ons het nie meer nodig dat n dringende vergadering gerel word nie - die Kiosk-projek gaan voort!

 

In terugskouing beleef ek ons ontmoeting met Suzette met haar hand in die lug oppad na die kerk as volg: "Haai julle twee (Pieter en Frikkie) stop! Moenie ophou met die Kiosk -aksie nie - Ek is besig met die Sinode"

 

Nouja, ons sal maar oor twee jaar sien wat gebeur. 'n Kerk is in elk geval 'n voertuig wat die Here wil of kan gebruik, of nie te gebruik, om Sy Boodskap na 'n verloregaande wreld uit te dra.

 

Pieter Strobos en Frikkie de Bruin

2015-12-09