Ons Verbintenis

 

 

So sien ons onsself:

 

Die Nederduits Gereformeerde Kerk Wonderboom-Suid

is deel van die uitverkore volk van die Drie-Enige God (1 Petr. 2:9 - 10)

en ons bely dat Hy die enigste ware God is. (1 Joh. 6:6 - 12)

 

 

 

As verlostes verbind ons, ons:

 

 

Om met toewyding en blydskap die Here uit liefde en dankbaarheid te dien.

  • 2 Kor 7:4

  • Hebr. 10:34

 

 

Ons verlossing uit genade feestelik te vier tydens die erediens.

  • Ps 100

  • Ps 122: 1

 

 

Die Here en Sy wil beter te leer ken deur toegewyde Bybelstudie en Gebed.

  • Efes. 5: 17 - 20

 

 

Die onderlinge liefdesbande uit te bou en ons vir mekaar diensbaar te stel.

  • 1 Joh. 3: 16

  • Joh. 13: 35

 

 

Deur betrokke te wees in die uitbreiding van Sy Koninkryk.

  • Matt. 28: 16 - 20

  • Rom. 10: 14 - 15

en uit te reik na die węreld in nood totdat Hy kom.

  • Matt. 25: 31 - 46

 

 

 

Liewe vriend / vriendin

 

As jy jouself kan identifiseer met hierdie verbintenis en kans sien om saam te werk om die koninkryk van Jesus hier in Wonderboom-Suid te bou, is jy meer as welkom om by ons in te skakel !