Webuitleg

 

 

Hoe steek die webwerf inmekaar?

 

Menu

 

Tuisblad -

 

Verbintenis - Waarheen is ons op pad?

 

Personeel - Leraars en kantoorpersoneel

 

Program - Die weeklikse program van aktiwiteite

 

Kaarte - Roete-aanduidings en terrein uitleg

 

Missie - Hoe gaan ons daar uitkom?

Diensaksies

Diensgroepe

 

Allerlei

Albums - Foto-albums van aktiwiteite in die gemeente

 

Nuus - Iets oor alles en nog wat waarvan ons moet kennis neem

 

Kontak Ons - Kontak besonderhede

 

Webuitleg - Hierdie bladsy

 

Skakels - Internet Skakels na nuttige webwerwe

 

Soekblad - Waar op die webwerf kan ek 'n spesifieke item / saak / term opspoor?

 

 


 

Alfabetiese lys van onderwerpe

 

 

A

Albums

Foto-albums

B

Barmhartigheid

Basaar

Begrafnis

Behoeftes in omgewing

Belydenis van Geloof

Benutting van infrastruktuur

Berading

Biblioteek

Biduur

Bybelverspreiding - Kiosk

 

C

 

 

D

Dankoffers

Diensaksies

Diensgroepe

Dood - aanmelding

Doop

 

E

Erediens

Evangelie

 

F

Finansies & Eiendomme

Fotos

 

Foto-albums

G

Gedenktuin

Geloofsvrae

Gemeentebediening

Goeie Nuus

 

Vrae wat pla

 

Die verlossingsplan in eenvoudige taal

H

Hulpmiddels

Materiaal wat ons in ons geloof kan versterk

I

 

 

J

Jesus

 

Jeug

He lived among us - die verhaal van Jesus in strokiesvorm

K

Kaarte -

Kategese Lidmaatskap en Jeug

Kinders

Kiosk Bybelverspreiding

Koffiekamer (Houtkruis)

Kombuis

Kommunikasie

Kontak Ons -

Koor

Roete-aanduidings en terreinplan

 

 

 

 

 

Kontak besonderhede

L

Leierskap en Gawes

Letterbord

Lidmaatskap

 

M

Maranata Seniorgroep

Missie

Moederskamer

Musiekgroepe

 

Hoe gaan ons daar uitkom?

N

Nuus -

Iets oor alles en nog wat waarvan ons moet kennis neem

O

Omgee/Selgroepe

 

P

Personeel

Preke

Program

Leraars en kantoorpersoneel

Boodskappe van die Leraars

Weeklikse program van aktiwiteite

Q

 

 

R

 

 

S

Selgroepe/Omgee

Sending

Skakels

SKJA / BKJA

SOD

Soekblad

 

 

Strokiesverhale

 

 

Internet Skakels

 

Sendelinge Ondersteunings Diens

Waar op die webwerf kan ek 'n spesifieke item / saak / term opspoor?

 

T

Tuisblad

Toilet

 

U

Uitreik Jongmense

Uitreik

 

V

Verbondsverpligtinge

Visie -

Voorbiddingsgeleentheid

Voorsang

Vrouediens

 

Waarheen is ons op pad?

W

Webuitleg

Hierdie bladsy

X

 

 

Y

 

 

Z