Wonderboom-Suid NG Gemeente

 

 

... waar God

 

Klik op die prentjie vir meer inligting

 

 en mens ontmoet ...

 

Klik op die prentjie hierbo

vir meer inligting

 

Wie is ons?

 

Wonderboom-Suid is 'n voorstedelike gemeente aan die noordekant van Pretoria met ongeveer 400 lidmate.

 

Elkeen wat ernstig is in sy / haar verhouding met God, of wat ernstig daarna verlang om in so 'n verhouding met God te staan kan hier 'n geestelike tuiste vind.

 

Ons wil mekaar help om ons volle God-gegewe potensiaal te ontdek en te ontwikkel sodat ons die mense kan wees wat God wil h ons moet wees: 

 

  • mense wat eerlik soek na die wil van die Here,

  • mense wat God se Woord as die volle waarheid aanvaar en daarvolgens wil lewe,

  • mense wat verlos is ...

  • mense wat met 'n gesindheid van dankbaarheid leef teenoor God en medemens vir die verlossing in Jesus waaraan ons reeds deel het,

  • mense wat daarom die liefde van Jesus spontaan teenoor mekaar en teenoor die wreld uitleef,

  • mense wat hulle gawes as deel van die liggaam benut om mekaar geestelik op te bou,

  • mense wat in afhanklikheid van die Here in sy krag betrokke is in die gemeenskap en die wreld om 'n verskil te maak en so die koninkryk van Jesus uit te bou,

  • mense wat die saad van die evangelie (die blye boodskap van verlossing in Jesus) oor die ganse wreld wil uitdra,

  • mense wat God deur hulle daaglikse lewe verheerlik ...

 

As jy jouself kan identifiseer met hierdie doelwitte en kans sien om saam te werk om die koninkryk van Jesus in Wonderboom-Suid en verder te bou, is jy meer as welkom om by ons in te skakel !

 

 

Goeie Nuus ...